Connect with us

Hi, what are you looking for?

Οργανισμοί

Βιώσιμη γεωργία: Ισχυρό ενδιαφέρον επενδυτών για τοποθετήσεις στον «πράσινο» αγροδιατροφικό κλάδο

 

Το ισχυρό ενδιαφέρον των επενδυτών έχει κεντρίσει ο κλάδος των τροφίμων και συγκεκριμένα της βιώσιμης γεωργίας, με τα επενδυτικά Ταμεία να διαπιστώνουν ότι ο κλάδος έχει μείνει πίσω στη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος.

Οι επενδυτές εκτιμούν ότι από τον αγροφιατροφικό κλάδο απουσιάζουν στρατηγικές για τη μείωση των εκπομπών της εφοδιαστικής αλυσίδας και ότι οι κυβερνήσεις της G20 δεν κατάφεραν να συμπεριλάβουν λεπτομερείς πολιτικές για την απομάκρυνση του άνθρακα από τον αγροτικό τομέα στους  εθνικούς σχεδιασμούς τους.

Τα δίκτυα επενδυτών  CA100+, Ceres και  Principles for Responsible Investment (PRI), τονίζουν την ανάγκη να μειώσει το αποτύπωμα άνθρακα ο αγροτοδιατροφικός τομέας στην αλυσίδα αξίας του. Η διευθύνουσα σύμβουλος της PRI, Fiona Reynolds, σημειώνει ότι «το μέγεθος της αλυσίδας εφοδιασμού του αγροδιατροφικού κλάδου δείχνει ότι ο τομέας αντιμετωπίζει μεγάλες προκλήσεις για να πετύχει το στόχο των μηδενικών εκπομπών».

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου (GHG) μειώνονται κατά 85% για την επίτευξη των στόχων της Συμφωνίας του Παρισιού, ο τομέας τροφίμων και ποτών πρέπει να μειώσει τις εκπομπές Scope 3 (εκπομπές στην αλυσίδα αξίας). Όπως αναφέρουν τα δίκτυα επενδυτών, υπάρχουν «ελάχιστα στοιχεία συγκεκριμένων στρατηγικών για τη μέτρηση και τη μείωση των εκπομπών  στην εφοδιαστική αλυσίδα (Scope 3)», παρά το γεγονός ότι  από εκεί προέρχεται η πλειοψηφία των εκπομπών του τομέα.

Tο CA100+ είναι μία από τις μεγαλύτερες πρωτοβουλίες  επενδυτών παγκοσμίως για την κλιματική αλλαγή και αποτελείται από 615 επενδυτές που διαχειρίζονται περιουσιακά στοιχεία 55 τρισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ και περιλαμβάνουν τις 167 βιομηχανίες που εκπέμπουν πάνω από το 80% των παγκόσμιων εκπομπών.

Το δίκτυο επενδυτών για τον αγροτοδιατροφικο τομέα FAIRR Initiative σημείωσε ότι οι κυβερνήσεις της G20 δεν κατάφεραν να συμπεριλάβουν λεπτομερείς πολιτικές για την απομάκρυνση του άνθρακα από τον αγροτικό τομέα στους  εθνικούς σχεδιασμούς τους πριν από το COP26.

Στο πλαίσιο της έκθεσης Climate Action 100+Global Sector Strategies, η οποία στοχεύει στο συντονισμό των απαιτήσεων των επενδυτών για κάθε τομέα για την πράσινη μετάβαση, τέθενται ενδιάμεσοι στόχοι απαλλαγής από τον άνθρακα στο δρόμο προς το καθαρό μηδέν.

Οι  συστάσεις για τις εταιρείες τροφίμων περιλαμβάνουν: Ενσωμάτωση των κλιματικών δράσεων στην αλυσίδα  εφοδιασμού στις εταιρικέςλήψης αποφάσεων, παροχή κινήτρων στους αγροτικούς παραγωγούς για τη μείωση των κλιματικών επιπτώσεων των καλλιεργειών και των ζώων, μετάβαση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συνεργασίες με προμηθευτές και υπεύθυνους χάραξης πολιτικής για την προώθηση της απαλλαγής από τον άνθρακα σε ολόκληρο τον κλάδο.

Η έκθεση διαπίστωσε ότι η εξάλειψη της αποψίλωσης των δασών, η αποκατάσταση της γης και η χρήση γεωργικών πρακτικών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στις αλυσίδες εφοδιασμού θα μπορούσαν να περιορίσουν τις εκπομπές άνθρακα περισσότερο από την επέκταση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε όλους τους τομείς.

«Εστιάζοντας στις αλυσίδες εφοδιασμού, οι εταιρείες τροφίμων έχουν μια μοναδική ευκαιρία να συνεργαστούν για την αλλαγή των πρακτικών παραγωγής και προμήθειας για να αυξήσουν τους στόχους μείωσης των εκπομπών για ολόκληρο τον τομέα. Οι επενδυτές θα πρέπει να εξετάσουν τους ενδιάμεσους στόχους των εταιρειών και στη συνέχεια λεπτομερώς τη στρατηγική τους και το πώς θα τους πετύχουν βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα, ώστε να μπορούν να εκτιμήσουν με ακρίβεια πόσο προετοιμασμένοι είναι για την καθαρή μηδενική μετάβαση », δήλωσε η Mindy Lubber, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Ceres. και μέλος της παγκόσμιας διευθύνουσας επιτροπής του CA100+.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην εφοδιαστική  αλυσίδα των εταιρειών τροφίμων μπορεί να περιλαμβάνονται εταιρείες χημικών που παράγουν γεωργικά σκευάσματα,  σπόρους και συνθετικά λιπάσματα ή κατασκευαστές αγροτικών μηχανημάτων.

Οι στρατηγικές για τον τομέα CA100+ αναπτύσσονται από δίκτυα επενδυτών που υποστηρίζουν την πρωτοβουλία: Asia Investor Group on Climate Change (AIGCC), Investors Group of Climate Change (IGCC), Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC), Ceres και PRI.

Διαβάστε επίσης:

Ελαΐς-Unilever Hellas: Αποστολή ειδών ανάγκης στους πληγέντες – Επενδύσεις 1 δισ. σε Ταμείο για το κλίμα από την Unilever

Η Ελλάδα ενισχύει τη θέση της στον δείκτη ESG – Τι δείχνει έρευνα της Ernst & Young

Η πανδημία «εκτροχιάζει» τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης – Σε κατάσταση ακραίας φτώχειας 80 εκατ. άνθρωποι λόγω πανδημίας

Ποιοι είναι οι 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ

Διαβάστε επίσης...