Connect with us

Hi, what are you looking for?

Επιχειρήσεις

ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή: Το deal με την Ocean Winds για ανάπτυξη θαλάσσιων αιολικών πάρκων στην Ελλάδα

 

Την επέκταση των δραστηριοτήτων της στην ανάπτυξη θαλάσσιων αιολικών πάρκων ανακοίνωσε η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, συνεργαζόμενη με την Ocean Winds, μένοντας πιστή στη δέσμευση του ομίλου για την επίτευξη της αειφορίας και της βιώσιμης ανάπτυξης.

Μιλώντας σε σχετική ημερίδα της Hellenic Wind Energy Association, ο Πρόεδρος της TERNA ENERGY Γιώργος Περιστέρης, τάχθηκε υπέρ της θέσπισης ενός μεικτού μοντέλου ανάπτυξης της αγοράς των offshore αιολικών πάρκων, κατά τα πρότυπα ευρωπαϊκών χωρών όπως η Ισπανία, η Γαλλία και η Πορτογαλία, παρουσίασε την πρόταση της σύμπραξης για τον βέλτιστο τρόπο ανάπτυξης της νέας αυτής αγοράς στην Ελλάδα και τόνισε ότι δεν πρέπει να χαθεί και αυτή η ευκαιρία, όπως χάθηκε η ευκαιρία του 2010.

«Για να αρχίσουν το συντομότερο δυνατό επενδύσεις σε πλωτά θαλάσσια αιολικά πάρκα (που προκρίνονται για τη χώρα μας λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των ελληνικών θαλασσών) θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα στους ιδιώτες επενδυτές να προχωρήσουν άμεσα στις σχετικές διαδικασίες μελέτης και ωρίμανσης έργων, τα οποία λόγω της μεγάλης εγχώριας προστιθέμενης αξίας τους θα αποδειχθούν εξαιρετικά επωφελή για την ελληνική οικονομία» δήλωσε ο κ. Περιστέρης.

Η συνεργασία της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή με την Ocean Winds αφορά στην από κοινού μελέτη και ανάπτυξη θαλάσσιων αιολικών πάρκων στην ελληνική αγορά.

Γιώργος Περιστέρης, Πρόεδρος TERNA ENERGY

Ουραγός στα θαλάσσια αιολικά η Ελλάδα

Η ελληνική αγορά είναι ουραγός στα θαλάσσια αιολικά πάρκα. Σήμερα στην Ευρώπη λειτουργούν ή είναι υπό κατασκευή 16GW offshore wind. Από αυτά, τα 233 MW είναι πλωτά σε φάση λειτουργίας ή υπό κατασκευή, για τα οποία μεγάλη εμπειρία έχουν αναπτύξει ευρωπαϊκές χώρες στη Βόρεια Θάλασσα, διαθέτοντας εργαλεία και χωροταξικά σχέδια, προκειμένου να τα εντάξουν στα σχέδια τους. Το νέο πλαίσιο που βρίσκεται υπό επεξεργασία από το ΥΠΕΝ έχει σαν στόχο να έχει ολοκληρωθεί έως τον Ιούνιο, όπως ανέφερε ο υπ. ΠΕΝ Κ.Σκρέκας, λαμβάνοντας φυσικά υπόψιν τις πολλές ιδιαιτερότητες των ελληνικών θαλασσών.

Σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, οι χώρες με έντονη δραστηριότητα στα πλωτά λόγω γεωμορφολογικών χαρακτηριστικών, είναι οι Γαλλία, Γερμανία, Νορβηγία, Πορτογαλία, Ισπανία, Ιρλανδία και Ηνωμένο Βασίλειο. Σε αυτές, εκτός από τα 233 MW, που προαναφέρθηκαν, αδειοδοτούνται επιπλέον 10,6 GW με ιδιωτική πρωτοβουλία, τα οποία αναμένεται να κατασκευαστούν μέχρι το 2027-2030. Μεγάλοι ενεργειακοί όμιλοι έχουν αναπτύξει κοινοπραξίες όπως η OCEAN WINDS, EQUINOR, Iberdrola, Shell, Total και έχουν κάνει προτάσεις για περιοχές που έχουν επιλέξει.

Στην πράξη, μέσω αυτής της διαδικασίας έχει καταστεί εφικτό σε κάποιες από αυτές τις χώρες να προκηρυχθούν διαγωνισμοί επί συγκεκριμένων περιοχών για 31 GW τα οποία αναμένονται να κατασκευαστούν έως το 2030-2035, δηλαδή σε 2η φάση. Με άλλα λόγια, η ευρωπαική εμπειρία για την ανάπτυξη πλωτών αιολικών πάρκων δείχνει ότι οι ιδιώτες αναλαμβάνουν τα πρώτα χρόνια το κόστος και τα ρίσκα της ανάπτυξης, καθώς το κράτος δημιουργεί το ρυθμιστικό πλαίσιο για να εντάξει μεγαλύτερο ανταγωνισμό και να αδειοδοτήσει ευρύτερες περιοχές για διαγωνισμό.

Βασικές αρχές του νέου θεσμικού πλαισίου

Ειδική αναφορά έκανε ο επικεφαλής της ΤΕΝΕΡΓ, στις βασικές κατευθύνσεις του προτεινόμενου, για τα πλωτά αιολικά, θεσμικού πλαισίου, οι οποίες προβλέπουν:

  • Η εγκατάσταση πλωτών θαλάσσιων αιολικών πάρκων θα πρέπει να γίνεται μέσα σε περιοχές οργανωμένης ανάπτυξης παραγωγικών δραστηριοτήτων (ΠΟΑΠΔ) του Ν.2742/1999, με τη μορφή Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Πλωτών Αιολικών Πάρκων (ΠΟΑΠΑΠ).
  • Για τη δέσμευση συγκεκριμένης θαλάσσιας έκτασης ως Ευρύτερης Περιοχής Διερεύνησης ΠΟΑΠΑΠ ακολουθείται διαδικασία προέγκρισης. Η προέγκριση χορηγείται με απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ύστερα από υποβολή αίτησης προέγκρισης από το φορέα υλοποίησης, εισήγηση της Διεύθυνσης Χωροταξικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΝ και σύμφωνη γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων.
  • Με την έκδοση της απόφασης προέγκρισης, ο ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει ετήσιο αντάλλαγμα χρήσης για τη διάρκεια που δεσμεύει την εγκεκριμένη περιοχή και να προσκομίσει εγγυητική επιστολή τραπέζης, ως εγγύηση για τυχόν περιβαλλοντική αποκατάσταση από τις δραστηριότητες έρευνας που θα διεξάγει.
  • Στη συνέχεια, ο ανάδοχος φορέας εκκινεί τις απαραίτητες θαλάσσιες έρευνες και μετρήσεις.
    Μόλις ολοκληρωθούν οι έρευνες και μετρήσεις, ο φορέας αιτείται την τελική χωροθέτηση του έργου. Δηλαδή, το ευρύτερο θαλάσσιο πολύγωνο που είχε καθοριστεί με την απόφαση προέγκρισης για έρευνα, περιορίζεται πλέον σε μικρότερο και οριστικοποιείται, με την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος μετά από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, και των Υπουργών Οικονομικών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Εξωτερικών και Εθνικής Άμυνας, ύστερα από γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων. Με το ίδιο Προεδρικό Διάταγμα εγκρίνεται και η σχετική Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
  • Μετά την έκδοση του ΠΔ της ΠΟΑΠΑΠ, το έργο εισέρχεται στο στάδιο της καθαυτό ενεργειακής και περιβαλλοντικής αδειοδότησής του. Στη συνέχεια, ακολουθούν η εκπόνηση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, η οριστική και δεσμευτική προσφορά σύνδεσης και η εξασφάλιση τιμής πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας.
  • Με δεδομένο το μεγάλο ενδιαφέρον που έχει ήδη εκδηλωθεί για την ανάπτυξη θαλάσσιων αιολικών πάρκων πολύ σημαντικός είναι ο ρόλος του ΑΔΜΗΕ, αλλά και του ΔΑΠΕΕΠ και της ΡΑΕ, κυρίως στη διαμόρφωση μιας βέλτιστης τιμολογιακής πολιτικής για τα θαλάσσια αιολικά πάρκα (στους σχετικούς διαγωνισμούς εξασφάλισης τιμής), η οποία αφενός θα διασφαλίζει τη βιωσιμότητα των μεγάλων αυτών επενδυτικών έργων, αφ’ ετέρου θα εντάσσεται με ισορροπημένο τρόπο στο μακροχρόνιο σχεδιασμό βιωσιμότητας του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ.

Διαβάστε επίσης:

Ποιοι είναι οι 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ

Τεχνολογία 5G: Υγεία και κοινωνική μέριμνα οι τομείς που θα επωφεληθούν περισσότερο – Τι δείχνει μελέτη της Pwc

ΗΡΩΝ – Leroy Merlin: Η σύμπραξη στην «πράσινη» ενέργεια και η ανάπτυξη δικτύου φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων

Chargespot: Η νέα υπηρεσία της Watt+Volt που «οδηγεί» το μέλλον της ηλεκτροκίνησης

Διαβάστε επίσης...