Connect with us

Hi, what are you looking for?

Επιχειρήσεις

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: Η μονάδα παραγωγής ενέργειας από αστικά απόβλητα

 

Η ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων αποτελεί προτεραιότητα κι ένα από τα μεγαλύτερα στοιχήματα της Ευρώπης. Ειδικά για τη χώρα μας που βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις μεταξύ των χωρών της Ευρώπης ως προς τη διαχείριση των απορριμμάτων, η πρόκληση είναι ακόμα μεγαλύτερη.

Η Ελλάδα είναι ουραγός στην ανακύκλωση, επιμένει να χρησιμοποιεί σε συντριπτικό ποσοστό (άνω του 80%) την εδαφική τοποθέτηση των απορριμμάτων σε Χώρους Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤΑ), ενώ σε μεγάλο βαθμό χρησιμοποιούνται και οι χώροι ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων (ΧΑΔΑ). Στο μεταξύ στην ΕΕ μόνο το 22,6% των αποβλήτων καταλήγει σε ταφή.

Το πρόβλημα δεν είναι μόνο η δημόσια υγεία και οι σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον.  Είναι και οικονομικό. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχει κατά καιρούς επιδικάσει στη χώρα μας πρόστιμα εκατομμυρίων ευρώ, για το γεγονός ότι εξακολουθεί παρανόμως να τηρεί σε  λειτουργία χωματερές, αν και έχει εισπράξει ευρωπαϊκά κονδύλια προκειμένου να τις κλείσει και να τις αντικαταστήσει με άλλες μεθόδους διαχείρισης αποβλήτων.

Πλέον, η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητεί (και) από την Ελλάδα μία εκ βάθρων αλλαγή του τρόπου που διαχειρίζεται το ζήτημα, στο πλαίσιο των φιλόδοξων ευρωπαϊκών περιβαλλοντικών και ενεργειακών πολιτικών. Μια αλλαγή που ξεκινά από το επίπεδο του σχεδιασμού των προϊόντων και επεκτείνεται στη βελτίωση των συστημάτων ανακύκλωσης και των επιδόσεων των μονάδων διαχείρισης απορριμμάτων. Σε πρώτο πλάνο, λοιπόν, εκτός από το μακροπρόθεσμο στόχο της μείωσης της ποσότητας των αστικών απορριμμάτων, έμφαση πρέπει να δοθεί στην υιοθέτηση πολιτικών ορθολογικής τους διαχείρισης.

Το παράδειγμα της Ηπείρου

H Μονάδα Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου, στο Ελευθεροχώρι Δωδώνης, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων.

Πρόκειται για ένα καινοτόμο «πράσινο» έργο με πολλαπλά οφέλη για το οικοσύστημα, την οικονομία και την αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής των ανθρώπων στην Περιφέρεια Ηπείρου. Είναι μια από τις πιο σύγχρονες μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων (Μ.Ε.Α) της Ευρώπης, η οποία κατασκευάστηκε από την ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, τέθηκε σε λειτουργία το Μάρτιο του 2019, ενώ βραβεύτηκε ως έργο της χρονιάς το 2018.

Το ξεχωριστό σε αυτό το έργο είναι ότι με αυτό επιλύονται οριστικά για τα επόμενα 25 χρόνια το πρόβλημα της διαχείρισης απορριμμάτων της Περιφέρειας Ηπείρου, μια και μπορεί να προσαρμοστεί με σχετική ευκολία στις μελλοντικές Ευρωπαϊκές Οδηγίες και την ελληνική νομοθεσία.

Πιο συγκεκριμένα, με τη ΜΕΑ Ηπείρου, υπερκαλύπτονται οι στόχοι του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΠΕΣΔΑ) καθώς παράγει υπόλειμμα επεξεργασίας μικρότερο από 35% έναντι 52% του ΠΕΣΔΑ, ανακτά το 36% των ανακυκλώσιμων έναντι 22% του ΠΕΣΔΑ, ενώ επιτυγχάνει εκτροπή από την ταφή των βιοαποδομήσιμων υλικών σε ποσοστό 77%. Ταυτόχρονα υπερκαλύπτει και τους στόχους του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων(ΕΣΔΑ) αφού και αυτοί ταυτίζονται με τον ΠΕΣΔΑ. Επιπλέον, σχεδόν μηδενίζει τις εκλυόμενες οσμές.

Η πρώτη μονάδα στην Ελλάδα που παράγει ενέργεια από αστικά απόβλητα

Η ΜΕΑ Ηπείρου αποτελεί την πρώτη μονάδα στην Ελλάδα που παράγει ενέργεια αποκλειστικά από Αστικά Στερεά Απόβλητα. Αυτό σημαίνει ότι από τη διαδικασία επεξεργασίας των απορριμμάτων, παράγεται ενέργεια, η οποία θα διοχετεύεται στο δίκτυο ηλεκτρισμού της χώρας. Με τον τρόπο αυτό η ΜΕΑ Ηπείρου όχι μόνο συμβάλλει στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος και τη μείωση των απορριμμάτων, αλλά και στην παραγωγή «πράσινης» ενέργειας καθιστώντας την Περιφέρεια Ηπείρου μια «Πράσινη Περιφέρεια».

Ταυτόχρονα, χρησιμοποιεί την τελευταία λέξη της τεχνολογίας στη μηχανική διαλογή των απορριμμάτων, καθώς και ένα υπερσύγχρονο πληροφοριακό σύστημα τόσο για την εσωτερική παρακολούθηση και τον έλεγχο της μονάδας, όσο και για τις εμπορικές της λειτουργίες (ζύγιση και χρέωση, κατηγοριοποίηση και πώληση ανακυκλώσιμων) με ταυτόχρονη ενημέρωση της Αναθέτουσας Αρχής (Περιφέρεια Ηπείρου).

Η μέγιστη ετήσια δυναμικότητα της ΜΕΑ Ηπείρου είναι 105.000 τόνοι. Μέσω της λειτουργίας της επιτυγχάνεται συνολική ανάκτηση 17.000 τόνων ανακυκλώσιμων υλικών ανά έτος, ενώ παράγονται 10.800kWh/έτος Πράσινης Ενέργειας, ικανής να καλύψει τις ανάγκες 3.000 οικογενειών. Παράλληλα εξοικονομούνται 12.000 τόνοι CO2 το χρόνο.

Τα οφέλη από τη λειτουργία της μονάδας

  • Το χαμηλότερο τέλος εισόδου από όλα τα έργα ΣΔΙΤ απορριμμάτων της χώρας (και από τα χαμηλότερα της Ευρώπης) προς όλους τους πολίτες.
  • Η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της διαχείρισης των απορριμμάτων της Περιφέρειας Ηπείρου.
  • Η δημιουργία ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης απορριμμάτων με την ανάπτυξη των συστημάτων διαλογής στην πηγή (ΔσΠ) συμβάλλοντας ουσιαστικά στην επίτευξη των εθνικών στόχων για ανακύκλωση.
  • Η μεγιστοποίηση της ανακύκλωσης και της κομποστοποίησης.
  • Η προώθηση της παραγωγής πράσινης ενέργειας.
  • Η Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των πολιτών με την παγίωση μιας νέας οικολογικής & περιβαλλοντικής νοοτροπίας στη διαχείριση απορριμμάτων.
  • Αξίζει να σημειωθεί ότι η σημασία του έργου για τον τόπο μας αναδεικνύεται και από το γεγονός ότι η ΜΕΑ ΗΠΕΙΡΟΥ αξιοποιείται και ως τόπος για την περιβαλλοντική εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των μαθητών της ευρύτερης περιοχής.

Το ύψος της επένδυσης ανέρχεται συνολικά στα 52,4 εκατ. ευρώ, ενώ η εγχώρια προστιθέμενη αξία προσέγγισε το 70%.

Διαβάστε επίσης:

Ποιοι είναι οι 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ

Ευάγγελος Μυτιληναίος: Η αλλαγή DNA του ομίλου και οι win – win επενδύσεις στις ΑΠΕ

Accenture Technology Vision 2021: Το ψηφιακό χάσμα και οι «πρωτοπόροι της αλλαγής» που θα καθορίσουν το μέλλον

ΕΛΠΕ: Ο μετασχηματισμός του Ομίλου και οι τεχνολογικές καινοτομίες για παραγωγή «πράσινων» καυσίμων

Διαβάστε επίσης...

Επιχειρήσεις

Τα βασικά μεγέθη που η SKY express σημείωσε κατά το 2022 ακολουθώντας μία επιτυχημένη πορεία που δημιουργεί αξία και για το Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών,...

Επιχειρήσεις

Η LEROY MERLIN συνεχίζει να στέκεται σταθερά δίπλα στην ελληνική κοινωνία και να χρησιμοποιεί τις δυνάμεις της #giakalo. Η εταιρεία, πιστή στο όραμα και...

Επιχειρήσεις

H P&G, με στόχο την ακόμα μεγαλύτερη ενίσχυση της παρουσίας του στη χώρα μας, εγκαινιάζει μια νέα εποχή στον τομέα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας και...