Connect with us

Hi, what are you looking for?

Επιχειρήσεις

Sunlight: Επενδύει 105 εκατ. για δημιουργία κέντρου έρευνας και ανάπτυξης

 

Επένδυση η οποία αγγίζει τα 105 εκατ. ευρώ, για τη δημιουργία νέου κέντρου έρευνας και ανάπτυξης στη Νέα Κηφισιά, το οποίο θα ενδυναμώσει το υπάρχον R&D Center, που λειτουργεί ήδη στην Ξάνθη, ανακοίνωσε η Sunlight του ομίλου Olympia του Πάνου Γερμανού.

Σκοπός του κέντρου είναι η ανάπτυξη καινοτόμων μπαταριών λιθίου. Μάλιστα αποτελεί «προθάλαμο» της μεγάλης επένδυσης που θα πραγματοποιήσεις στη Δυτική Μακεδονία, όπου θα δημιουργηθεί ένα από τα πιο προηγμένα εργοστάσια στην Ευρώπη καθώς θα εφαρμόσει το πρότυπο «Industry 4.0».

Για την υλοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος, στην Αθήνα, εξασφαλίζει κρατική επιχορήγηση ύψους 49,9 εκατ. ευρώ από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ).

Το ερευνητικό έργο της Sunlight περιλαμβάνεται στην ευρωπαϊκή πρόταση EuBatIn (European Battery Innovation) που διαμορφώθηκε έτσι ώστε να αποτελεί ένα «Σημαντικό έργο κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος» (“Important Project of Common European Interest” – IPCEI).

Με τη χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ πρόκειται να καλυφθεί σημαντικό τμήμα του κόστους του έργου που αντιστοιχεί στο μεγαλύτερο μέρος του κενού χρηματοδότησης (funding gap) το οποίο ανέρχεται στα 49,9 εκατ. ευρώ. Η Sunlight θα καλύψει με ίδια κεφάλαια τα υπόλοιπα 55,26 εκατ. ευρώ του κόστους του έργου.

Τι θα αφορά η επένδυση

Η Sunlight, στο πλαίσιο του έργου, θα επενδύσει στην Ελλάδα με τις απαραίτητες εγκαταστάσεις και εξοπλισμό προκειμένου να προχωρήσει σε δοκιμαστική παραγωγή καινοτόμων στοιχείων λιθίου (First Industrial Deployment – FID) με χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα και συστημάτων μπαταριών βιομηχανικής χρήσης.

Τα κεφάλαια θα κατευθυνθούν για το νέο κέντρο Έρευνας & Ανάπτυξης στην Αθήνα που προστίθεται και ενδυναμώνει το υπάρχον R&D Center που λειτουργεί ήδη στην Ξάνθη.

Η χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ κατά 47% ενισχύει σημαντικά την υλοποίηση του έργου αυτού.Το Κέντρο Έρευνας & Ανάπτυξης θα εστιάζει σε τεχνολογίες μπαταριών λιθίου που θα πρωταγωνιστήσουν στο μέλλον μιας πιο «φιλικής ενέργειας».

Οι τομείς όπου η Sunlight θα διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στο μέλλον είναι οι εφαρμογές για αυτοματοποιημένα οχήματα (Automated Guided Vehicles -AGVs), οι μπαταρίες για ηλεκτρικά λεωφορεία πόλεων, οι μπαταρίες για τη ναυτιλία και τα «έξυπνα» συστήματα αποθήκευσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

800 – 1.500 έμμεσες και άμεσες θέσεις εργασίας

Θετικό αποτέλεσμα του έργου είναι η συμβολή στη δημιουργία 800-1.500 έμμεσων και άμεσων θέσεων εργασίας. Συγκεκριμένα, η δημιουργία πάνω από 200 νέων άμεσων θέσεων εργασίας στην Ελλάδα (160 στη Sunlight και 40 σε συνεργαζόμενες εταιρείες), καθώς και 30 θέσεις εργασίας στις θυγατρικές της Sunlight στη Γερμανία, Ιταλία και Αμερική, που θα περιλαμβάνουν επιστημονικό προσωπικό υψηλού επιπέδου γνώσεων και εξειδίκευσης.

Η προώθηση των ευρωπαϊκών συνεργασιών και η συμμετοχή μίας ελληνικής εταιρείας στην αναπτυσσόμενη, ανταγωνιστική ευρωπαϊκή «αλυσίδα αξίας» στον τομέα των μπαταριών αναδεικνύει τον σημαντικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η ελληνική βιομηχανία στο στρατηγικό σχέδιο δράσης της Ευρώπης για ένα ολοκληρωμένο ευρωπαϊκό «οικοσύστημα» μπαταριών.

Το μέλλον της αποθήκευσης

Για τη Sunlight το μέλλον είναι ηλεκτρικό. Κεφαλαιοποιώντας 12 χρόνια συνεχούς έρευνας αναπτύσσεται εστιάζοντας στην τεχνολογία λιθίου. Για τους παραπάνω λόγους, η εταιρεία αποφάσισε να συμμετάσχει στην κοινή πρόταση του έργου «Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Καινοτομίας Μπαταριών» (“European Battery Innovation” – EuBatIn), το οποίο αποτελεί «Σημαντικό Έργο Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος» (“Important Project of Common European Interest”).

Το Έργο EuBatIn υποστηρίζει την ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών μπαταρίας σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας της μπαταρίας: από την ανάπτυξη και παραγωγή κυψελών και μπαταριών έως την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωσή τους.

Στο ευρωπαϊκό δίκτυο εταιρειών που διαμορφώνεται στο πλαίσιο του EuBatIn συμμετέχουν 46 εταιρείες του τομέα μπαταριών από 12 κράτη-μέλη, συμπεριλαμβανομένων των μεγάλων ευρωπαίων κατασκευαστών αυτοκινήτων (π.χ. BMW, Fiat, Tesla Europe), εταιρείες μπαταριών (π.χ. Northvolt, Fiamm κ.λπ.) και κατασκευαστές υλικών και εξοπλισμού. Κάθε εταιρεία πρόκειται να υλοποιήσει το δικό της έργο σε συνεργασία με άλλες εταιρείες και κοινό στόχο να καταστήσουν ισχυρή και ανταγωνιστική την ευρωπαϊκή «αλυσίδα αξίας» των μπαταριών. Πρόκειται για το πρώτο έργο IPCEI στο οποίο συμμετέχει ελληνική εταιρεία.

«Επενδύουμε 105 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα, με ένα νέο κέντρο Έρευνας & Ανάπτυξης στην Αθήνα που προστίθεται και ενδυναμώνει το υπάρχον R&D Center που λειτουργεί ήδη στην Ξάνθη. Στόχος μας είναι να προχωρήσουμε σε δοκιμαστική παραγωγή καινοτόμων στοιχείων λιθίου (FID), με χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Η χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ κατά 47% ενισχύει πολύ το έργο μας που αναμένεται να δημιουργήσει πάνω από 200 άμεσες νέες θέσεις εργασίας στην Ελλάδα και να επηρεάσει περισσότερες από 800 θέσεις εργασίας στο άμεσο μέλλον» δήλωσε ο Λάμπρος Μπίσαλας, CEO της SUNLIGHT.

Διαβάστε επίσης...