Connect with us

Hi, what are you looking for?

Επιχειρήσεις

PepsiCo Hellas: Ο στρατηγικός σχεδιασμός, η αναπτυξιακή τροχιά, το πράσινο αποτύπωμα και οι προοπτικές της εταιρείας

 

Θετικά είναι τα αποτελέσματα της υλοποίησης του 3ετούς στρατηγικού επιχειρηματικού σχεδίου της PepsiCo Hellas για την ενίσχυση της επιχειρηματικής και οικονομικής θέσης της εταιρείας, η οποία, για το 2021, αναμένει πολύ σημαντική βελτίωση έναντι του 2020 σε ό,τι αφορά στις οικονομικές της επιδόσεις, ξεπερνώντας ακόμα και το επίπεδα του 2019, με διψήφια ανάπτυξη.

Παράλληλα, με δεδομένη τη δέσμευση της Διοίκησης για λειτουργία µε απόλυτο σεβασμό προς το περιβάλλον με βασική αρχή της την εξοικονόμηση ενέργειας, η PepsiCo Hellas συνεχίζει να ασκεί τις δραστηριότητές της με τρόπο που σέβεται την προστασία του περιβάλλοντος, ενσωματώνοντας κατάλληλες διαδικασίες στις δραστηριότητές της. Μάλιστα έχει προσαρμόσει τις επιχειρηματικές της πρακτικές σε θέματα όπως η χρήση 100% ανακυκλώσιμου πλαστικού στα αναψυκτικά της, η ανακύκλωση, η μείωση ενέργειας, η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και η συνεχής εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της.

Σύμφωνα με την Δέσποινα Τσαγγάρη, Γενική Διευθύντρια της PepsiCo Hellas, η στρατηγική συγχώνευση σε έναν ενιαίο οργανισμό, θα συμβάλει σημαντικά στο άμεσο μέλλον προς την κατεύθυνση της απλοποίησης, του εξορθολογισμού και της καλύτερης λειτουργίας της οργάνωσης, διαχείρισης και διοίκησης των 2 κλάδων, τροφίμων και αναψυκτικών.

Το 2020 η πανδημία της νόσου Covid-19 και οι οικονομικές της επιπτώσεις οδήγησαν σε ραγδαίες εξελίξεις, πρωτοφανείς κλυδωνισμούς και ύφεση. Μέσα σ’ ένα εξαιρετικά ασταθές, δύσκολο και αβέβαιο εξωτερικό περιβάλλον, η εταιρία έδωσε το 2020 πολύ μεγάλη έμφαση στο ανθρώπινο δυναμικό, την απλοποίηση διαδικασιών, τη γρήγορη λήψη αποφάσεων και τον περιορισμό των σταθερών εξόδων.

Αναφορικά με τα αποτελέσματα κερδοφορίας στον κλάδο τροφίμων το μικτό κέρδος της χρήσεως ανήλθε σε ποσό € 59.016.648,80 έναντι ποσού € 55.978.539,62 τη χρήση 2019. Η παραπάνω αύξηση (5,43%) οφείλεται κατά κύριο λόγο στην άνοδο που εμφάνισαν οι πωλήσεις.

Οι πωλήσεις

Οι πωλήσεις από € 117.492.369,57 το 2019 διαμορφώθηκαν σε € 120.806.889,36 το 2020, αυξήθηκαν δηλαδή κατά ποσό € 3.314.519,79 και σε ποσοστό κατά 2,82%. Το κόστος πωλήσεων εμφάνισε επίσης άνοδο (0,45%), κυρίως λόγω του αυξημένου κόστους αγοράς εμπορευμάτων (€ 27.393.035,75 έναντι € 25.244.495,75 το 2019) σε συνάρτηση και με την αύξηση των πωλήσεων. Εντούτοις, η άνοδος των πωλήσεων αιτιολογεί πλήρως όπως προαναφέρθηκε, την αύξηση του μικτού κέρδους για τη χρήση 2020.

Τα καθαρά αποτελέσματα προ φόρων (κέρδη) διαμορφώθηκαν στα 6,9 εκ €, -13% έναντι του 2019. Η μεταβολή αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση των εξόδων διάθεσης, καθώς και των λοιπών εξόδων και απομειώσεων.

Σημειώνεται πως ο Όμιλος PepsiCo Hellas (συμπεριλαμβάνοντας τα αποτελέσματα χρήσεων του 2020 και των 2 εταιριών) έκλεισε στα 158,4 εκ € σε πωλήσεις, παρουσιάζοντας μικρή μείωση των εσόδων του κατά 2,3% συγκριτικά με το 2019, με τον τομέα των τροφίμων να αυξάνεται, ενώ των αναψυκτικών να μειώνεται.

Παράλληλα, θα πρέπει να σημειωθεί ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της πανδημίας ο Όμιλος λειτούργησε υποδειγματικά έχοντας στο επίκεντρο τους εργαζόμενους και τους συνεργάτες του και εξασφαλίζοντας πρωτίστως την ασφάλεια και την υγεία τους. Ο Όμιλος διατήρησε όλες τις θέσεις εργασίας, ενώ δόθηκαν και επιπλέον οικονομικά κίνητρα στους ανθρώπους της πρώτης γραμμής του εργοστασίου και του διανεμητικού κέντρου.

Στρατηγικός Σχεδιασμός

Ο στρατηγικός σχεδιασμός της διοίκησης της PepsiCo Hellas επικεντρώνεται σε αναπτυξιακή πορεία για το 2022, ενώ ταυτόχρονα στοχεύει στην ενίσχυση των επενδύσεων που αποσκοπούν τόσο στην ανάπτυξη και παραγωγή νέων προϊόντων, τα οποία συνδυάζουν την περισσότερο υγιεινή διατροφή σε προσιτές τιμές, στην περαιτέρω ψηφιοποίησή της, όσο και την περαιτέρω ενδυνάμωσή της στα εργαλεία προώθησης και πωλήσεων.

Συγκεκριμένα, για το 2021 και 2022, η Εταιρία σχεδιάζει:

α) Να αξιοποιήσει ακόμα περισσότερο τις οικονομίες κλίμακος και τα εμπορικά πλεονεκτήματα που επιφέρει η συγχώνευση με την εταιρεία PEPSICO-HBH.

β) Την περαιτέρω ανάπτυξη υφιστάμενων προϊόντων, αλλά και την προώθηση νέων που στοχεύουν στις νέες ανάγκες των καταναλωτών για πιο υγιεινή διατροφή.

γ) Την υλοποίηση συνεργειών και δράσεων για τη μείωση των λειτουργικών της εξόδων, αξιοποιώντας στο μέγιστο τις οικονομίες κλίμακος.

δ) Την περαιτέρω υλοποίηση της στρατηγικής ψηφιοποίησης σε όλους τους τομείς, τη δημιουργία νέων ισχυρών και σταθερών συνεργασιών (όπως αυτή για την παραγωγή και διανομή νέου εμφιαλωμένου νερού) καθώς και τη βελτίωση της παραγωγικότητας.

ε) Τη συνέχιση και ενίσχυση των δράσεων κοινωνικής υπευθυνότητας της εταιρίας σε 3 βασικούς άξονες: Υγιής επιχειρηματική ανάπτυξη, Έμφαση στο περιβάλλον και Ανταπόδοση στην κοινωνία.

Στο πλαίσιο της κοινωνικής υπευθυνότητάς της, αλλά και της ουσιαστικής κοινωνικής αλληλεγγύης απέναντι στους συμπολίτες μας που περνούν δύσκολες στιγμές, έχοντας ως στόχο πάντα την ουσιαστική στήριξη των τοπικών κοινωνιών, η PepsiCo Hellas συνεχίζει να βρίσκεται για ακόμη μια χρονιά δίπλα στις ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, ενισχύοντας τη συνεργασία της με αναγνωρισμένες ΜΚΟ: «Η Αποστολή», παιδικά χωριά SOS, Make-A-Wish Ελλάδος, κ.α., αλλά ευρισκόμενη κοντά και στους πυρόπληκτους συνανθρώπους μας.

Σε ότι αφορά στους ανθρώπους της, η PepsiCo Hellas συνεχίζει να επενδύει στην Ανάπτυξη και εκπαίδευση των ταλέντων και δεξιοτήτων τους μέσα από προγράμματα upskilling και reskilling και επιπλέον ανταποκρίνεται στους νέους τρόπους εργασίας, τόσο μέσω τηλεργασίας, όσο και μέσω της Ψηφιοποίησης.

Παράλληλα, με δεδομένη τη δέσμευση της Διοίκησης για λειτουργία µε απόλυτο σεβασμό προς το περιβάλλον με βασική αρχή της την εξοικονόμηση ενέργειας, η PepsiCo Hellas συνεχίζει να ασκεί τις δραστηριότητές της με τρόπο που σέβεται την προστασία του περιβάλλοντος (συνεχής προσπάθεια μείωσης του αποτυπώματος).

Έχει ενσωματώσει κατάλληλες διαδικασίες στις δραστηριότητές της λειτουργώντας με αίσθημα ευθύνης προς το περιβάλλον προσαρμόζοντας τις επιχειρηματικές της πρακτικές σε θέματα όπως η χρήση 100% ανακυκλώσιμου πλαστικού στα αναψυκτικά της, η ανακύκλωση, η μείωση ενέργειας, η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και η συνεχής εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της.

Από την πλευρά της η Γενική Διευθύντρια της PepsiCo Hellas, Δέσποινα Τσαγγάρη, δήλωσε: «Το 2021 αποτελεί το έτος σταδιακής αποκλιμάκωσης της πανδημίας του κορωνοϊού και αποκατάστασης της κανονικότητας.
Η πανδημία του κορωνοϊού επισπεύδει τη διαμόρφωση ενός νέου οικονομικού και κοινωνικού περιβάλλοντος, όπου κυριαρχούν από τη μια η ανάγκη αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής και από την άλλη η απλοποίηση και ταχεία επέκταση των ψηφιακών δραστηριοτήτων. Σε αυτό το πλαίσιο η PepsiCo Hellas υλοποιεί το στρατηγικό επιχειρηματικό της σχέδιο, μέσα και από τη συγχώνευση των δύο εταιριών του Ομίλου στην PepsiCo Hellas -σε έναν ενιαίο οργανισμό-, αξιοποιώντας τις επιχειρηματικές ευκαιρίες και ενισχύοντας τη θέση της στην ελληνική αγορά.

Παράλληλα, όμως η εταιρία με τη δημοσίευση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για το 2020 σηματοδοτεί και την στρατηγική της στόχευση για ενίσχυση των επενδύσεων στην ανάπτυξη νέων προιόντων και την αύξηση και αναβάθμιση των συνεργασιών με τους έλληνες προμηθευτές και συνεργάτες της.

Υλοποιώντας τη φιλοσοφία της PepsiCo “Winning with Purpose” και στη χώρα μας προσφέρει μία ευρεία γκάμα απολαυστικών τροφίμων και ποτών (ενδεικτικά Lays, Pepsi, Lipton Ice Tea, Ruffles, Doritos, Cheetos, Quaker, Ήβη, Tasty, 7UP) που απολαμβάνουν οι καταναλωτές σε ολόκληρη τη χώρα. Η PepsiCo Hellas απασχολεί 900 εργαζομένους και διαθέτει μια υπερσύγχρονη μονάδα παραγωγής και διανομής.

Τέλος θα ήθελα να σημειώσω πως μέσα στις πρωτοφανείς συνθήκες που δημιούργησε η πανδημία, η εταιρία δεν παρέκκλινε από τη φιλοσοφία της, μένοντας επικεντρωμένη στη διατήρηση των θέσεων εργασίας, την ανάδειξη ταλέντων, την επιβράβευση των προσπαθειών, την ενδυνάμωση των σχέσεων μεταξύ των εργαζομένων και την εξασφάλιση των καλύτερων εργασιακών συνθηκών ακόμα και σε ένα virtual περιβάλλον, με νέους τρόπους εργασίας. Με αυτό τον τρόπο γινόμαστε διαρκώς καλύτεροι μετατρέποντας την καθημερινότητα των ανθρώπων μας, σε μια ξεχωριστή εμπειρία. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην ομάδα της PepsiCo Hellas αλλά και στον καθένα ξεχωριστά που υποστηρίζουν ενεργά το όραμα της εταιρίας. Άλλωστε, στην PepsiCo Hellas οι άνθρωποί μας είναι η δύναμή μας».

Διαβάστε επίσης:

Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ: Επιβραβεύει την αριστεία και προσφέρει υποτροφίες

ΑΔΜΗΕ: Εξασφαλίζει 4,5 δισ. ευρώ στους καταναλωτές ρεύματος από το αναπτυξιακό πρόγραμμα διασυνδέσεων

Zara: Γιατί ξεκίνησε να χρεώνει τις χάρτινες σακούλες – Η Ελλάδα η 5η χώρα που εφαρμόζει το μέτρο

Ποιοι είναι οι 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ

Διαβάστε επίσης...