Connect with us

Hi, what are you looking for?

Επιχειρήσεις

MYTILINEOS: Οι «πράσινες» επενδύσεις και ο στόχος μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος

 

Ο σεβασμός προς το περιβάλλον αποτελεί στρατηγικό και αναπόσπαστο κομμάτι της επιχειρησιακής λειτουργίας της MYTILINEOS. Θεμελιώθηκε στη δημιουργία της Εταιρείας, ενισχύθηκε από την ευθυγράμμιση της πολιτικής της με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ και κορυφώθηκε με την υιοθέτηση των ESG δεικτών επίδοσης και τη δέσμευση για επίτευξη ουδέτερου αποτυπώματος άνθρακα έως το 2050.

Η μέτρηση της επίδρασης της δραστηριότητας του Ομίλου στο φυσικό περιβάλλον συνιστά μια συνεχή διαδικασία, η οποία μάλιστα εξελίσσεται κάθε χρόνο. Στην κατεύθυνση αυτή, η εταιρεία μεριμνά για τη σταθεροποίηση και τη μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος, μέσω ενός ολοκληρωμένου συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης σε όλους τους τομείς της επιχειρηματικής της δραστηριότητας, με επενδύσεις αναβάθμισης των παραγωγικών της διαδικασιών αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις, καθώς και με την εφαρμογή Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών.

Περιβαλλοντικές επενδύσεις

Η MYTILINEOS επενδύει συστηματικά στις πιο σύγχρονες Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές (ΒΑΤs) περιβαλλοντικής διαχείρισης και σε ερευνητικά προγράμματα διαχείρισης αποβλήτων και αξιοποίησης καταλοίπων βωξίτη. Επιπλέον επενδύει στην ανανέωση των παραγωγικών της διαδικασιών με εξοπλισμό νέας τεχνολογίας, με στόχο την συνεχή βελτίωση και την ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος.

Εγκατάσταση νέας σύγχρονης μονάδας διαπύρωσης αλουμίνας

Επένδυση €15 εκατατ. Αποτελεί μία νέα σύγχρονη μονάδα, ονομαστικής δυναμικότητας παραγωγής 1.350t ανά ημέρα. Η επένδυση αυτή αντικαθιστά προηγούμενες μονάδες πεπερασμένης τεχνολογίας και υψηλής θερμικής κατανάλωσης. Πρόκειται για ένα έργο που παράλληλα με τις μεγάλες δυνατότητες ευελιξίας παραγωγής που διαθέτει, μειώνει σημαντικά την ενεργειακή κατανάλωση και τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά 25%.

Κατασκευή νέων Κυψελών Χ.Υ.Τ.Ε.Α.

Επένδυση €1,3 εκατ., για τις ανάγκες της διαχείρισης των επικίνδυνων αποβλήτων. Κατασκευάστηκε και λειτουργεί η 6η κυψέλη Χ.Υ.Τ.Ε.Α. που αποτελεί πρότυπη κατασκευή στον βιομηχανικό Ελλαδικό χώρο, ενώ έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης 7ης κυψέλης της οποίας η κατασκευή ολοκληρώθηκε στο 1ο εξάμηνο του 2017.

Η MYTILINEOS συντονιστής του ερευνητικού Ευρωπαϊκού Προγράμματος “ENEXAL”

Η συγκεκριμένη επένδυση, αξίας €4,7 εκ., αφορούσε στην εγκατάσταση πρότυπης πιλοτικής μονάδας, την κατανάλωση ενέργειας, τα αναλώσιμα και τις δαπάνες προσωπικού για την ανάπτυξη τεχνολογίας επεξεργασίας καταλοίπων βωξίτη, με στόχο την παραγωγή χυτοσιδήρου και πετροβάμβακα. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, επεξεργάστηκαν περισσότεροι από 35 τόνοι καταλοίπων βωξίτη. Παρήχθησαν 8 τόνοι χυτοσιδήρου ποσότητα η οποία δοκιμάστηκε με επιτυχία στην παραγωγή χυτοσιδήρων σφαιρών σε χαλυβουργία της Σερβίας. Έγινε παραγωγή πετροβάμβακα που αξιοποιήθηκε με επιτυχία εντός του εργοστασίου, ως βιομηχανικό μονωτικό υλικό.

Εγκατάσταση 4 Φιλτροπρεσών αφύγρανσης καταλοίπων Βωξίτη

Η MYTILINEOS επένδυσε €15 εκ. για την εγκατάσταση 4 Φιλτροπρεσών αφύγρανσης καταλοίπων βωξίτη, τη διαμόρφωση χώρων και πιλοτικών εγκαταστάσεων. Στις εγκαταστάσεις αυτές τα αδρανή κατάλοιπα του βωξίτη, που προέρχονται από την παραγωγική διαδικασία της αλουμίνας, φιλτράρονται, αφαιρείται η υγρασία και πλέον σε στερεά μορφή μπορούν να αξιοποιηθούν σε διάφορες βιομηχανικές και άλλες χρήσεις: ως πηγή σιδήρου και αλουμινίου (Al2O3) στην παραγωγή τσιμέντου, ως υλικό αποκατάστασης παλαιών μεταλλείων, ως συμπληρωματική πρώτη ύλη στην κεραμοτουβλοποϊία, ως εδαφικό κάλυμμα για την καλλιέργεια φυτών. Παράλληλα επετεύχθη ο μεγάλος στόχος της απόθεσης του συνόλου των καταλοίπων βωξίτη (τέλος 2011) στην ξηρά, σύμφωνα με μελέτες και περιβαλλοντικούς όρους, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο εντός της ιδιοκτησίας της εταιρίας.

Υλοποίηση Σταθμού Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ) με καύσιμο Φυσικό Αέριο
Επένδυση αξίας €200 εκ. Αποτελεί τη μοναδική μεγάλη μονάδα συμπαραγωγής στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή της Ν.Α. Ευρώπης. Η λειτουργία της μονάδας οδήγησε στην άμεση μείωση κατανάλωσης 150.000 τόνων μαζούτ, που απαιτούσε η παραγωγή ατμού που χρησιμοποιείται στην παραγωγή αλουμίνας σε ετήσια βάση. Επιπλέον, συμβάλλει με πολύ αποδοτικό τρόπο στην εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας και στη σημαντική μείωση των εκπομπών CO₂ (υπολογίζεται ότι την τελευταία 5ετία έχει αποτραπεί η εκπομπή περίπου 2.000.000 τόνων C0₂) σε επιχειρησιακό, τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ετήσιες επενδύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος

Δαπάνες άνω των €7,5 εκατ. σε ετήσια βάση. Πολιτική της εταιρείας αποτελεί η ετήσια εξασφάλιση κονδυλίων προκειμένου να ακολουθούνται οι πολιτικές περιβαλλοντικής προστασίας και να διασφαλιστεί η επιθυμητή επίδοση από την υλοποίηση των δράσεων που απορρέουν από αυτές. Ενδεικτικά αναφέρονται ενέργειες όπως: η επεξεργασία και διάθεση αποβλήτων, η επεξεργασία εκπομπών αερίων, δαπάνες για την αγορά και χρήση δικαιωμάτων εκπομπών αερίων και η αποκατάσταση περιβάλλοντος (διαμόρφωση χώρων, περίφραξη, φύτευση φυτών, πότισμα – λίπανση).

Διαβάστε επίσης:

Ποιοι είναι οι 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ

Παπαστράτος και Λιμενικό Σώμα στη μάχη για την καταπολέμηση του Παράνομου Εμπορίου Καπνικών (φωτο)

ΜΕΓΑ: Η ελληνική βιομηχανία του «Act Green» – Η βιώσιμη ανάπτυξη και το τρίπτηχο της «πράσινης» παραγωγής

Alpha Bank: Πρωτοστατεί στη νέα εποχή ηλεκτροκίνησης για την Αστυπάλαια

Διαβάστε επίσης...