Connect with us

Hi, what are you looking for?

Επιχειρήσεις

Mytilineos: Ο μετασχηματισμός, τα ισχυρά οικονομικά μεγέθη, το όπλο της καθαρής ενέργειας και οι προοπτικές για το 2021

 

Του Κώστα Νούση

Το 2020 αποτέλεσε αδιαμφισβήτητα μια χρονιά που χαρακτηρίστηκε από πρωτόγνωρες προκλήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο, ωστόσο, παρά τις αντιξοότητες, με «όπλο» τα ισχυρά οικονομικά μεγέθη, για τον όμιλο Mytilineos, αποτέλεσε μία χρονιά ορόσημο, καθώς ολοκλήρωσε τον μετασχηματισμό της, όπου μέσω των νέων τομέων επιχειρηματικής δραστηριότητας, στρέφει το βλέμμα του, μεταξύ άλλων, σε έργα που προωθούν τους στόχους της Ενεργειακής Μετάβασης, της Βιώσιμης Ανάπτυξης και της αειφορίας.

Μάλιστα, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ομίλου, οι δραστηριότητές της στον Τομέα Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας, ο οποίος αποτελεί και το μεγάλο στοίχημα της εταιρείας, θα αποτελέσουν «σημαντικό καταλύτη» για τη λειτουργική κερδοφορία της το ερχόμενο έτος, με σημαντική αύξηση των έργων που θα κληθεί να υλοποιήσει ο Τομέας, τόσο σε έργα τρίτων, όσο και σε έργα ιδίων επενδύσεων μέσα από την ανάπτυξη, κατασκευή και λειτουργία / πώληση φωτοβολταϊκών ή έργων αποθήκευσης ενέργειας.

«Τα ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα που ανακοινώνουμε σήμερα πιστοποιούν με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο ότι, με στήριγμα τα στρατηγικά πλεονεκτήματα της MYTILINEOS και την άοκνη προσπάθεια του ανθρώπων μας, κατορθώσαμε να απορροφήσουμε αποτελεσματικά τους κραδασμούς που προκάλεσε η πανδημία του Covid-19, μείναμε στα επίπεδα του προηγούμενου έτους σε λειτουργική κερδοφορία (το οποίο νωρίς μέσα στο 2020 είχα θέσει ως στόχο), ενώ παράλληλα διατηρηθήκαμε σε σταθερή τροχιά ανάπτυξης. Επιπλέον το 2020 επιταχύναμε τη διαδικασία μετασχηματισμού της MYTILINEOS που πλέον, μέσω και των νέων Τομέων Επιχειρηματικής δραστηριότητας, εστιάζει στους στόχους της ενεργειακής μετάβασης και αειφορίας» σχολίασε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Ευάγγελος Μυτιληναίος.

Ευάγγελος Μυτιληναίος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου Mytilineos

Ισχυρές αντοχές και ανθεκτικότητα

O κύκλος εργασιών του ομίλου διαμορφώθηκε σε 1.899 εκατ. έναντι 2.256 εκατ. τo 2019, σημειώνοντας μείωση 16% που οφείλεται στο αδύναμο περιβάλλον τιμών των Τομέων της Μεταλλουργίας και Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου και στην χρονική μετατόπιση τόσο στην υλοποίηση, όσο και στη συμβασιοποίηση νέων έργων στους Τομείς Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας και Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης λόγω της πανδημίας.

Τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα, καθώς διαμορφώθηκαν σε 315 εκατ. έναντι 313 εκατ. το 2019, επωφελούμενα από την ισχυρή επίδοση του Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου.

Αντίστοιχα τα καθαρά κέρδη, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, διαμορφώθηκαν σε 129 εκατ. έναντι 145 εκατ. το 2019.
Ο καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε στα 538 εκατ. έναντι 421 εκατ. το 2019 , με το δείκτη του καθαρού δανεισμού προς EBITDA να διαμορφώνεται σταθερά σε επίπεδα χαμηλότερα του 2x (1,71). Παράλληλα, μετά την πρόωρη αποπληρωμή του ομολόγου ύψους 300 εκατ. τον Ιούνιο του 2020 (το οποίο κανονικά έληγε τον Ιούνιο του 2022) η Εταιρεία διαθέτει ένα εξαιρετικό πιστωτικό προφίλ, καθώς δεν προβλέπονται σημαντικές λήξεις υποχρεώσεων μέχρι το τέλος του 2024.

Αναφορικά με την επίδοση στο Δ’ Τρίμηνο του 2020: Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 81 εκατ. έναντι 65 εκατ. το Δ’ Τρίμηνο του 2019, επωφελούμενα από τη σημαντική βελτίωση των επιδόσεων του Τομέα Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης, αλλά και τις σταθερά υψηλές αποδόσεις των Τομέων Ηλεκτρισμού & Φυσικού Αερίου και Μεταλλουργίας.

Το χαρτοφυλάκιο φυσικού αερίου και η ηλεκτρική ενέργεια από ΑΠΕ

Το 2020 αποτέλεσε έτος ιστορικά υψηλών επιδόσεων για τον Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου, παρά τη μείωση της κατανάλωσης στη χώρα κατά 4,1% λόγω της πανδημίας αλλά και τις κατά 30% χαμηλότερες τιμές στη χονδρεμπορική αγορά (ΟΤΣ). Αναφορικά με το μείγμα παραγωγής, το φυσικό αέριο έχει αναδειχθεί πλέον ως το βασικό καύσιμο, καθώς η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη ήταν μειωμένη κατά 44,9%. Σημαντικά ενισχυμένη είναι η συμμετοχή των ΑΠΕ, που ανήλθε στο 28% της συνολικής παραγωγής.

Η Mytilineos επωφελήθηκε σημαντικά από τις παραπάνω συνθήκες, στηριζόμενη κατά κύριο λόγο στο ανταγωνιστικό χαρτοφυλάκιο φυσικού αερίου, τον υψηλό βαθμό απόδοσης, διαθεσιμότητας και αξιοπιστίας των μονάδων της, αλλά και στην ηγετική θέση που κατέχει ανάμεσα στους ιδιώτες προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας.

Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 928 εκατ. που αντιστοιχεί σε 49% του συνολικού κύκλου εργασιών, έναντι 996 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 157 εκατ. το 2020, από 101 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, σημειώνοντας αύξηση κατά 55%. Η ιστορικά υψηλή επίδοση το 2020 είχε ως συνέπεια την αύξηση της συνεισφοράς του Τομέα στο 50% της συνολικής λειτουργικής κερδοφορίας της Εταιρείας.

Η συνολική παραγωγή τόσο από τις θερμικές, όσο και από τις ανανεώσιμες μονάδες της Εταιρείας ανήλθε σε 6,07 TWh, ποσότητα που αντιστοιχεί στο 12,1% της συνολικής ζήτησης.

Κατά τη διάρκεια του 2020, το μερίδιο της MYTILINEOS επί των συνολικών εισαγωγών Φυσικού Αερίου στην Ελλάδα, ανήλθε σε 36% ενώ το αντίστοιχο μερίδιο επί των συνολικών εξαγωγών κυμαίνεται στα επίπεδα του 72%.

Σημαντικά αυξημένη ήταν τόσο η κερδοφορία, όσο και η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, καθώς στο τρίτο τρίμηνο του 2020 τέθηκαν σε λειτουργία επιπλέον 11MW, αυξάνοντας τη συνολική εγκατεστημένη ισχύ της MYTILINEOS στα 222MW, ενώ το ίδιο διάστημα ξεκίνησε η κατασκευή ενός νέου Αιολικού Πάρκου 43,2MW.

Αναφορικά με την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, η Protergia συνέχισε να ισχυροποιεί τη θέση της ως ο κορυφαίος ανεξάρτητος, ιδιώτης προμηθευτής, αυξάνοντας το μερίδιο αγοράς στο 7,7% από 5,5% στα τέλη του 2019, εκπροσωπώντας πλέον περισσότερους από 285.000 πελάτες στον ηλεκτρισμό και το φυσικό αέριο.

Τέλος, συνεχίζεται κανονικά και σύμφωνα με το αρχικό χρονοδιάγραμμα η κατασκευή του νέου σταθμού συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο φυσικό αέριο (CCGT) 826 MW και αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το Δ’ τρίμηνο του 2021. Η νέα μονάδα θα ενισχύσει σημαντικά τη θέση της MYTILINEOS στην αγορά ηλεκτρισμού, τόσο αναφορικά με την παραγωγή, όσο και με την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας σε επιχειρήσεις και ιδιώτες πελάτες.

Τομέας Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας

Στις αρχές του 2020 ο Τομέας Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας αναδείχθηκε σε αυτόνομο Τομέα Επιχειρηματικής Δραστηριότητας του ομίλου, σηματοδοτώντας τη στρατηγική εστίαση της Εταιρείας στην παγκόσμια αγορά φωτοβολταϊκών έργων και αποθήκευσης ενέργειας, τόσο μέσω της κατασκευής έργων για τρίτους, όσο και μέσω της δικής της πλατφόρμας ανάπτυξης και κατασκευής φωτοβολταϊκών έργων.

Συνολικά, το 2020 ο Τομέας Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας κατέγραψε κύκλο εργασιών €264 εκατ., που αντιστοιχεί σε 14% του συνολικού κύκλου εργασιών, έναντι 388 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2019. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), το 2020. διαμορφώθηκαν σε €15 εκατ. έναντι €29 εκατ., το προηγούμενο έτος.

Οι επιπτώσεις της πανδημίας επηρέασαν τις οικονομικές επιδόσεις του Τομέα, ειδικά τους πρώτους εννέα μήνες, καθώς μετατοπίστηκε χρονικά τόσο η έναρξη κατασκευής των ήδη συμβασιοποιημένων έργων, όσο και η υπογραφή νέων. Στο τελευταίο τρίμηνο άρχισε η σταδιακή ανάκαμψη με την υπογραφή νέων έργων και την ομαλοποίηση των κατασκευαστικών εργασιών. Ειδικότερα τους τελευταίους μήνες του έτους, η Εταιρεία ανακοίνωσε μια σειρά από νέες συμφωνίες, τόσο με την απόκτηση έργων για την δική της πλατφόρμα, όσο και για κατασκευή για τρίτους σε χώρες όπως η Χιλή, η Ισπανία, η Σκωτία, η Αυστραλία και η Ελλάδα.

Τομέας Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης

Οι οικονομικές επιδόσεις του Τομέα Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης έχουν επηρεασθεί το 2020 από την πανδημία του Covid 19 καθώς υπήρξε χρονική μετατόπισης στην υλοποίηση των έργων. Παρόλα αυτά ο Τομέας επέδειξε ανθεκτικότητα, παρουσιάζοντας θετικά αποτελέσματα. Ο κύκλος εργασιών το 2020 ανήλθε σε €208 εκατ. έναντι €278 εκατ. το 2019, ενώ το EBITDA μετά τη σημαντική ανάκαμψη που σημείωσε στο Δ’ Τρίμηνο διαμορφώθηκε σε €11 εκατ. έναντι €22 εκατ. το 219.

Ο Τομέας Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης από το 4ο τρίμηνο του 2020 έχει αρχίσει να αποδίδει θετικά αποτελέσματα 2020, με αφετηρία την αύξηση του ανεκτέλεστου υπολοίπου εντός του 2020, την εκτέλεση των υφιστάμενων συμβάσεων, αλλά και την ανάληψη νέων έργων με το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των ήδη αναληφθέντων έργων ανέρχεται πλέον σε 1.023 εκατ.

Σημειώνεται ότι το 2020 ο πρώην Τομέας Ολοκληρωμένων Έργων & Υποδομών μετασχηματίζεται, με καινούρια οργανωτική δομή και εστιάζει πλέον σε έργα που προωθούν τους στόχους της Ενεργειακής Μετάβασης και της Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Τομέας Μεταλλουργίας

Το ξέσπασμα της πανδημίας Covid 19 και η αβεβαιότητα αναφορικά με το χρονικό ορίζοντα αντιμετώπισής της δημιούργησε συνθήκες περιορισμένης ορατότητας που επηρέασαν τις αγορές αλουμίνας και αλουμινίου, διαμορφώνοντας ένα ιδιαίτερα αδύναμο περιβάλλον τιμών, τάση που ωστόσο αναστράφηκε στο Β’ Εξάμηνο του έτους.

Παρά το αδύναμο περιβάλλον τιμών, ο Τομέας Μεταλλουργίας επέδειξε ισχυρή ανθεκτικότητα, διατηρώντας τα περιθώρια λειτουργικής κερδοφορίας του στα υψηλά επίπεδα του 2019.

Συγκεκριμένα, το 2020, ο Τομέας Μεταλλουργίας κατέγραψε κύκλο εργασιών 499 εκατ., που αντιστοιχεί σε 26% του συνολικού κύκλου εργασιών, έναντι 594, εκατ. το 2019, μείωση που οφείλεται αποκλειστικά στο αδύναμο περιβάλλον τιμών, ενώ οι όγκοι των πωλήσεων κατέγραψαν αυξητική τάση. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) το 2020 διαμορφώθηκαν σε 136 εκατ. έναντι 164 εκατ., το προηγούμενο έτος.

Το νέο πρόγραμμα ανταγωνιστικότητας για τη Μεταλλουργία με την ονομασία «ΗΦΑΙΣΤΟΣ» βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις έως τώρα εξοικονομήσεις να ανέρχονται σε 19 εκατ.. Το πρόγραμμα αναμένεται να διαρκέσει μέχρι το τέλος του 2021, με τον συνολικό στόχο να ανέρχεται σε 60 εκατ., εκ των οποίων 35 εκατ. αφορούν σε βελτίωση του EBITDA σε επαναλαμβανόμενη βάση και τα υπόλοιπα αφορούν σε εφάπαξ (one-off) βελτιώσεις.

Οι προοπτικές του ομίλου Mytilineos το 2021

Παρά το ρευστό περιβάλλον, λόγω της αβεβαιότητας που προκαλεί η πανδημία, η ανάκαμψη των τιμών του αλουμινίου σχεδόν στα επίπεδα προ εξάπλωσης της πανδημίας, σε συνδυασμό με τη διατήρηση ανταγωνιστικού κόστους παραγωγής, η βελτίωση της εγχώριας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και η σταδιακή αύξηση των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας ως απόρροια της αύξησης των τιμών του φυσικού αερίου και η ωρίμανση νέων σημαντικών έργων στους Τομείς Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας και Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης, θέτουν ισχυρές βάσεις για την ενίσχυση των οικονομικών επιδόσεων της MYTILINEOS το 2021.

Διαβάστε επίσης:

Ποιοι είναι οι 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ

Αιολικό πάρκο «Άγιος Γεώργιος»: Το έργο ορόσημο που ηλεκτροδοτεί 40.000 νοικοκυριά και μειώνει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα

Παπαστράτος: Αλλάζει τα δεδομένα στην αγορά εργασίας και πρωτοπορεί με πέντε νέες πρωτοβουλίες

COSMOTE και Ericsson δημιουργούν το πρώτο Smart Factory στην Ελλάδα

Διαβάστε επίσης...