Connect with us

Hi, what are you looking for?

Επιχειρήσεις

Ήρων: Το στοίχημα της πράσινης ενέργειας και η συμμετοχή σε 6 projects της ΕΕ

 

Με τη συμμετοχή του σε πέντε χρηματοδοτούμενα έργα από το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Horizon 2020» και σε ένα από το «ΕΣΠΑ 2014-2020», ο ΗΡΩΝ, η κορυφαία εταιρεία παραγωγής και προμήθειας ενέργειας, ενισχύει την τεχνογνωσία και την καινοτομία του στην παροχή των σύγχρονων προϊόντων και υπηρεσιών του προς τους καταναλωτές ενέργειας.

Στον δρόμο της ενεργειακής μετάβασης με κύρια χαρακτηριστικά την «πράσινη» ενέργεια, την ενεργειακή αποδοτικότητα και τον ψηφιακό μετασχηματισμό της αγοράς, ο ΗΡΩΝ ήδη πρωταγωνιστεί μέσα από πρωτοποριακές λύσεις. Το αποδεικνύει μέσα από τα προγράμματα ΕΝ.Α., EcoDrive και EcoAdvisor, που άνοιξαν τον ανταγωνισμό στη διείσδυση των ΑΠΕ σε οικιακούς καταναλωτές κι επιχειρήσεις, στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης στις οδικές μεταφορές αλλά και στην παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών εξοικονόμησης ενέργειας σε βιομηχανίες, ξενοδοχεία και μεγάλες αλυσίδες λιανικού εμπορίου.

Ο ΗΡΩΝ δεν θα μπορούσε να απουσιάζει από την «ενεργειακή επανάσταση» που στοχεύει στην επίτευξη των εθνικών και ευρωπαϊκών στόχων της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής καθώς και της συμμετοχής των ίδιων των καταναλωτών στην παραγωγή και τη διαχείριση της ενέργειας με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών. Για τον σκοπό αυτό συμμετέχει σε πέντε έργα του προγράμματος «Horizon 2020» της Ε.Ε. για την έρευνα και την καινοτομία και συγκεκριμένα στα:

1. InterConnect: Tο InterConnect αποβλέπει στην ανάπτυξη και επίδειξη προηγμένων λύσεων οι οποίες θα επιτρέψουν την ψηφιοποίηση σπιτιών, κτιρίων και δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας βάσει της αρχιτεκτονικής Internet of Things (IoT). Θα δοκιμαστούν «έξυπνες» λύσεις διαχείρισης ενέργειας σε επτά πιλοτικές δράσεις στις ακόλουθες χώρες: Πορτογαλία, Βέλγιο, Γερμανία, Ολλανδία, Ιταλία, Ελλάδα και Γαλλία.

2. DECIDE: Το DECIDE στοχεύει στην καλύτερη κατανόηση του τρόπου δημιουργίας και διαχείρισης των ενεργειακών κοινοτήτων, αλλά και των υπηρεσιών ενεργειακής απόδοσης. Σημαντικός στόχος του έργου είναι να προσελκύσει περισσότερους από 628.000 τελικούς καταναλωτές σε 9 πιλοτικά έργα σε 7 κράτη μέλη της Ε.Ε. για να εξοικονομήσει πάνω από 16 GWh και 11 kton CO2 ετησίως. Επιπλέον, θα εγκατασταθούν συστήματα ΑΠΕ και παροχής θερμότητας 6 MWp.

3. iFLEX: Η βασική ιδέα του έργου είναι η δημιουργία ενός agent, του iFLEX Assistant, που ενεργεί μεταξύ του καταναλωτή, του οικιακού συστήματος διαχείρισης ενέργειας από ΑΠΕ και των διαφόρων εμπλεκόμενων φορέων. Στόχος του έργου είναι ο καταναλωτής να πετύχει συγκεκριμένους ενεργειακούς στόχους μέσω της τοπικής διαχείρισης ενέργειας και της απόκρισης της ζήτησης.

4. BIGG: Το BIGG στοχεύει στην επίδειξη τεχνολογιών, δεδομένων και τεχνικών ανάλυσης για περισσότερα από 4.000 κτίρια σε 6 πιλοτικά έργα μεγάλης κλίμακας. Οι βασικοί πυλώνες του έργου είναι τέσσερις και αφορούν:

  • στη διερεύνηση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων,
  • στην υποστήριξη του ρυθμιστικού πλαισίου,
  • στην υποστήριξη επενδύσεων για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και
  • στην υποστήριξη του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας μέσω της υπηρεσίας της απόκρισης ζήτησης.

5. I-NERGY: Το I-NERGY στοχεύει στην ανάπτυξη, κλιμάκωση και επίδειξη καινοτόμων εφαρμογών ΑΙ-as-a-Service (AIaaS) Energy Analytics και ψηφιακών υπηρεσιών που θα δοκιμαστούν σε εννέα πιλοτικά έργεα, και θα αφορούν:

  • στη βέλτιστη διαχείριση ενεργειακών πόρων και των ΑΠΕ,
  • στη βελτιωμένη αποδοτικότητα και αξιόπιστη λειτουργία των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας, π.χ. μέσω ηλεκτροκίνησης,
  • στη βέλτιστη αξιολόγηση κινδύνου για προγραμματισμό επενδύσεων ενεργειακής απόδοσης, αλλά και
  • στη βελτιστοποίηση της συμμετοχής τοπικών και εικονικών ενεργειακών κοινοτήτων.

Επίσης, ο ΗΡΩΝ συμμετέχει και στο ακόλουθο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ:

6. HEART: Το HEART στοχεύει να αναπτύξει μια ολοκληρωμένη λύση που θα επιτρέπει στους οικιακούς πελάτες να λαμβάνουν πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο σχετικά με την κατανάλωση ενέργειας του νοικοκυριού τους, ενώ ταυτόχρονα θα προσφέρονται πολλές επιχειρηματικές και κοινωνικές ευκαιρίες για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Με τον τρόπο αυτό θα μειωθεί το κόστος επικοινωνίας και θα προσφέρονται λύσεις εξοικονόμησης σε πραγματικό χρόνο, πιο αποδοτικές και οικονομικές.

Διαβάστε επίσης:

Ποιοι είναι οι 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ

Το success story της «Πλαστικά Θράκης»: Οι επενδύσεις σε νέες γραμμές παραγωγής που εκτίναξαν τα κέρδη κατά 905%

MYTILINEOS: Η τεχνολογία blockchain και η ισχυροποίηση της διεθνούς παρουσίας μέσω έργων «πράσινης» ενέργειας

ΑΔΜΗΕ: Η συμφωνία με INTRASOFT International – OTE A.E και η ψηφιοποίηση των εταιρικών του διαδικασιών

Διαβάστε επίσης...