Connect with us

Hi, what are you looking for?

Επιχειρήσεις

Γιώργος Περιστέρης: Η στρατηγική επενδύσεων στην καθαρή ενέργεια και οι ΗΠΑ ως όχημα κερδοφορίας

VERIA, TERNA, 22JAN2020

 

«Πράσινο χρώμα» είχε η ομιλία του προέδρου της «ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή», Γιώργου Περιστέρη, στην Γενική Συνέλευση, ο οποίος αναφέρθηκε στη στρατηγική του Ομίλου για επενδύσεις στην καθαρή ενέργεια, στην αναπτυξιακή πορεία με όχημα τις επενδύσεις στο εξωτερικό και ιδιαίτερα στις ΗΠΑ καθώς και στα προβλήματα του target model.

«Συνεχίζουμε να υλοποιούμε το επενδυτικό μας πρόγραμμα στους τομείς της παραγωγής κι αποθήκευσης καθαρής ενέργειας προς όφελος της χώρας, του περιβάλλοντος» με αυτή τη φράση ο πρόεδρος της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή Γιώργος Περιστέρης, άνοιξε τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, δίνοντας το στίγμα της στρατηγικής της εταιρείας να έχει σε πρώτο πλάνο το περιβάλλον.

«Θα ήθελα να σταθώ λίγο περισσότερο στη διάσταση της προστασίας του περιβάλλοντος. Η εταιρεία μας συμβάλλει με τις επενδύσεις της στην παγκόσμια προσπάθεια για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής» ανέφερε ο κ Περιστέρης.

Καίρια επιλογή οι επενδύσεις της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή στις ΗΠΑ

Σημειώνοντας τη συμβολή των επενδύσεων του εξωτερικού στην κερδοφορία του ομίλου, ο πρόεδρος της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην Αγορά των ΗΠΑ.

«Η επιλογή να επεκταθούμε στην αγορά των ΗΠΑ αποδείχθηκε καίρια και μας επέτρεψε αφενός να διπλασιάσουμε την εγκατεστημένη ισχύ μας και αφετέρου να αποκομίσουμε σημαντικά οφέλη από την πώληση πάρκων που αναπτύξαμε στις ΗΠΑ. Έτσι, μπορέσαμε τα τελευταία χρόνια να ασκήσουμε μία εξαιρετικά γενναιόδωρη μερισματική πολιτική» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το target model

Γιώργος Περιστέρης, πρόεδρος Ομίλου ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή

Σε ερώτηση σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις στην αγορά της ενέργειας μετά την έναρξη εφαρμογής του target model, o κ. Περιστέρης σημείωσε:

Είναι αλήθεια ότι έχουν παρατηρηθεί προβλήματα κατά τις πρώτες εβδομάδες εφαρμογής του target model με ακραίες τιμές στην αγορά εξισορρόπησης. Το υπουργείο Ενέργειας και η ΡΑΕ είναι αρμόδιοι να βρουν τα αίτια αυτών των ανισορροπιών και να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή τέτοιων στρεβλώσεων κι ακραίων φαινομένων.

Ωστόσο, θα ήθελα να σημειώσω σε αυτό το σημείο ότι αν υπήρχαν ήδη στο Σύστημα σταθμοί κεντρικής αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας τύπου αντλησοταμίευσης, όπως χρόνια τώρα επιμένουμε να λέμε, θα είχαν αποφευχθεί αυτά τα φαινόμενα ανωμαλίας στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Επίσης, θα επιτυγχανόταν βέλτιστη αξιοποίηση των μεταβλητών ΑΠΕ (αιολικά και φωτοβολταϊκά), ενώ θα παρέχονταν κι όλες εκείνες οι πρόσθετες επικουρικές υπηρεσίες που είναι απαραίτητες για την ευστάθεια του δικτύου.

Για το λόγο αυτό, θεωρούμε απαραίτητη την άμεση οριστικοποίηση κι εφαρμογή στην πράξη του θεσμικού πλαισίου για την κεντρική (μεγάλης κλίμακας) αποθήκευση, ώστε να προχωρήσει τάχιστα η υλοποίηση ώριμων έργων αντλησοταμίευσης.

Διανομή μετοχών στο ανθρώπινο δυναμικό του ομίλου

Σημειώνεται ότι ο όμιλος, την τελευταία πενταετία θα έχει προχωρήσει σε διανομές κερδών, προς τους μετόχους, συνολικού ύψους άνω των 132 εκατ. ευρώ.

Ωστόσο, ο κ Περιστέρης στάθηκε στους ανθρώπους της εταιρείας σημειώνοντας «η εταιρεία οφείλει να ανταμείβει και τους ανθρώπους της που με καθημερινή σκληρή δουλειά συντελούν στην διαρκή ανάπτυξη της και την οικονομική της ευρωστία, παρά τις τεράστιες προκλήσεις και δυσκολίες της εποχής. Για τον λόγο αυτό αποφασίσαμε να προτείνουμε την διανομή μετοχών την προσεχή τριετία σε στελέχη της εταιρείας που συνδράμουν τα μέγιστα στην μεγέθυνση του Ομίλου μας και στην δημιουργία κερδών για όλους τους μετόχους.  Οι μετοχές θα διατεθούν με αυστηρά αξιοκρατικά κριτήρια και στη βάση επίτευξης συγκεκριμένων, μετρήσιμων αλλά και πολύ απαιτητικών στόχων και κυρίως αναλογικά με το βαθμό επίτευξης των στόχων αυτών».

Διαβάστε επίσης...

gov4SDGs

Περισσότεροι από 600 κάτοικοι του Δήμου Αθηναίων παρέλαβαν τους μικρούς οικιακούς καφέ κάδους και ενημερώθηκαν αναλυτικά για την οικιακή συλλογή βιοαποβλήτων. Η παράδοση έγινε...