Connect with us

Hi, what are you looking for?

Επιχειρήσεις

ΕΛΠΕ: Ισχυρά ανακλαστικά απέναντι στην κρίση και επενδύσεις 295 εκατ. για τον μετασχηματισμό του ομίλου

 

Του Κώστα Νούση

Θετικά οικονομικά μεγέθη παρουσίασαν τα Ελληνικά Πετρέλαια, εν μέσω δυσμενούς περιβάλλοντος, χωρίς, ωστόσο, αυτό να σταθεί εμπόδιο στα επενδυτικά σχέδια του ενεργειακού ομίλου, ο οποίος μεταξύ άλλων, σταθερά προσανατολισμένος στη μείωση του περιβαλλοντικού του αποτυπώματος και την ενεργειακή μετάβαση, κατάφερε να ολοκληρώσει το μεγαλύτερο πρόγραμμα συντήρησης των μονάδων στο διυλιστήριο Ασπροπύργου και να προγραμματίσει επενδύσεις για την επιτάχυνση του επιχειρησιακού σχεδιασμού.

Επενδύσεις 295 εκατ. για την ενεργειακή μετάβαση

Κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2020, ο όμιλος ΕΛΠΕ ολοκλήρωσε το εκτενές πρόγραμμα (πενταετούς) συντήρησης και αναβάθμισης του διυλιστηρίου Ασπροπύργου, όπου πέρα από την αυξημένη οικονομική απόδοση που αναμένεται, το διυλιστήριο θα ωφεληθεί και από τη βελτίωση των περιβαλλοντικών του επιδόσεων, με μείωση εκπομπών σωματιδίων (ΡΜs) κατά 50%, καθώς επενδύθηκαν άνω των 35 εκατ. σε περιβαλλοντικά έργα.

Συνολικά, υλοποιήθηκαν επενδύσεις ύψους €295 εκατ., που καλύπτουν όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων του Ομίλου, με έμφαση σε έργα ενεργειακής μετάβασης και ψηφιακού μετασχηματισμού. Εντός του 2020, προχώρησε στην εξαγορά και ξεκίνησε την κατασκευή του Φ/Β έργου 204MW στην περιοχή της Κοζάνης, ενός έργου οροσήμου αναφορικά με την υλοποίηση της στρατηγικής του Ομίλου ΕΛΠΕ στον τομέα των ΑΠΕ.

Επιπλέον, συστάθηκε και εφαρμόστηκε πλαίσιο διαχείρισης περιβαλλοντικών και κοινωνικών ζητημάτων, ώστε να μεγιστοποιηθεί η ωφέλεια για την τοπική κοινωνία και το περιβάλλον.

Σημειώνεται ότι, το 20% των συνολικών επενδύσεων αφορούν έργα βιωσιμότητας και περιβαλλοντικής βελτίωσης, με το αντίστοιχο ποσοστό για το 2021 να ξεπερνάει το 35%, σηματοδοτώντας τη σταδιακή μετάβαση του Ομίλου σε καθαρότερες μορφές ενέργειας, παράλληλα με τη σημαντική βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των βασικών του δραστηριοτήτων.

Κατά τη διάρκεια του Δ’ Τριμήνου ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα αναβάθμισης του εργοστασίου CCGT της ELPEDISON στη Θεσσαλονίκη ύψους €20 εκατ. ευρώ, αυξάνοντας τη δυναμικότητα σε 420MW, με επιπλέον σημαντική βελτίωση στην απόδοση και την ευελιξία του.

Κινήσεις ΜΑΤ και χρηματοδότηση για τη διαχείριση κινδύνου

Βελτίωση παρουσίασε η χρηματοοικονομική ρευστότητα με επιπρόσθετη χρηματοδότηση για σκοπούς διαχείρισης κινδύνου και υλοποίησης επενδύσεων, καθώς και με επιτυχή αναχρηματοδότηση πιστωτικών γραμμών.

Μάλιστα, κατά τη διάρκεια των μεγάλων αναταράξεων στη διεθνή αγορά πετρελαίου, ο Όμιλος προχώρησε σε εμπορικές συναλλαγές προαγοράς και αποθήκευσης φορτίων (contango trades), εκμεταλλευόμενος τους αποθηκευτικούς χώρους των εγκαταστάσεών του και εξασφαλίζοντας όφελος 70 εκατ. δολάρια στο Β’ εξάμηνο.

Ασφάλεια εργαζομένων και δωρεές 8 εκατ. στο ΕΣΥ

Από την αρχή της κρίσης, ως βασικές επιχειρηματικές προτεραιότητες τέθηκαν η υγεία και ασφάλεια προσωπικού και συνεργατών, ο απρόσκοπτος εφοδιασμός της αγοράς και των πελατών, η διασφάλιση ρευστότητας και η εκμετάλλευση ευκαιριών που παρουσιάστηκαν στην αγορά.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Όμιλος ΕΛΠΕ σχεδίασε και υλοποίησε από τον Φεβρουάριο 2020, πολιτικές για την προστασία των εργαζομένων, με διεξαγωγή άνω των 30.000 τεστ COVID-19 συνολικά μέσα στο 2020 και πιστοποίηση COVID Shield σε επίπεδο Excellence σε όλες τις χώρες που δραστηριοποιούμαστε.

Η επιτυχής διαχείριση θεμάτων ασφάλειας, με άμεσο εντοπισμό και απομόνωση κρουσμάτων, επέτρεψε την ομαλή λειτουργία μονάδων, εγκαταστάσεων, πρατηρίων και γραφείων, χωρίς προβλήματα στον εφοδιασμό της αγοράς. Παράλληλα, τα Διυλιστήρια διατήρησαν υψηλά επίπεδα παραγωγής, επιτυγχάνοντας νέα αύξηση εξαγωγών κατά 11% για το 2020, σε μια περίοδο που πολλά διυλιστήρια στη Μεσόγειο και παγκοσμίως εξαναγκάστηκαν σε προσωρινή, ή και οριστική παύση δραστηριοτήτων.

Σημαντική ήταν και η συνεισφορά του Ομίλου στην αντιμετώπιση της πανδημίας, με ουσιαστική ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας σε υποδομές και προηγμένο ιατρικό εξοπλισμό, συνολικού ύψους €8 εκατ.

Σε ιστορικά χαμηλά το χρηματοοικονομικό κόστος

Ο Όμιλος βελτίωσε τη ρευστότητά του, παρά το ιδιαίτερα δυσμενές περιβάλλον, αντλώντας επιπλέον χρηματοδότηση τόσο από τις διεθνείς κεφαλαιαγορές, αλλά και από το τραπεζικό σύστημα, με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους κατά τη διάρκεια του έτους. Εντός του Δ’ Τριμήνου, ολοκληρώθηκε η αναχρηματοδότηση πιστωτικών γραμμών ύψους €900 εκατ. που έληγαν το Δ’ Τρίμηνο του 2020 και το Α’ Εξάμηνο του 2021, βελτιώνοντας το προφίλ ωρίμανσης των δανειακών υποχρεώσεων του Ομίλου.

Τα παραπάνω οδήγησαν σε περαιτέρω σημαντική μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους, που διαμορφώθηκε για το έτος στα €104 εκατ., παρουσιάζοντας μείωση της τάξης του 10% σε σχέση με πέρσι και σχεδόν 50% την τελευταία τετραετία. Ο Καθαρός Δανεισμός στο 2020 διαμορφώθηκε στα €1,7 δισ., με το Συντελεστή Μόχλευσης στο 47%.

Τον Μάρτιο δεσμευτικές προσφορές για ΔΕΠΑ Υποδομών και Εμπορίας

Αναφορικά με τη διαδικασία πώλησης από το ΤΑΙΠΕΔ των εταιρειών ΔΕΠΑ Υποδομών και Εμπορίας (65% ΤΑΙΠΕΔ – 35% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ), στις οποίες ο Όμιλος συμμετέχει ως από κοινού πωλητής στη ΔΕΠΑ Υποδομών και υποψήφιος αγοραστής μέσω κοινού σχήματος με την EDISON στη ΔΕΠΑ Εμπορίας, σε εξέλιξη βρίσκονται οι διαδικασίες due diligence (συλλογή και ανάλυση στοιχείων και πληροφοριών από τις εταιρείες που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία). Η κατάθεση των δεσμευτικών προσφορών έχει προγραμματιστεί για τον Μάρτιο του 2021, αν και αναμένεται να υπάρξουν καθυστερήσεις στη διαδικασία λόγω COVID-19.

Ανδρέας Σιάμισιης, Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

«[…] Σε αυτό το πρωτόγνωρο περιβάλλον, στοχεύσαμε στην προστασία του προσωπικού και των συνεργατών μας, κατορθώνοντας να περιορίσουμε την επίδραση της πανδημίας στη λειτουργία και να διασφαλίσουμε την επάρκεια προϊόντων για τις βασικές μας αγορές. Επιπλέον, διατηρήσαμε την παραγωγή σε υψηλά επίπεδα, την ώρα που πολλά διυλιστήρια περιόριζαν ή ακόμα και διέκοπταν τη δραστηριότητά τους, ενισχύοντας ταυτόχρονα την εξωστρέφειά μας με νέα αύξηση εξαγωγών. Η επιτυχής και ασφαλής ολοκλήρωση του έργου συντήρησης και αναβάθμισης στο διυλιστήριο Ασπροπύργου […] Βλέποντας μπροστά, δεν αφήσαμε τις στρατηγικές μας προτεραιότητες να καθυστερήσουν. Σημαντική ήταν η πρόοδος αναφορικά με την υλοποίηση της στρατηγικής στο πλαίσιο της ενεργειακής μετάβασης […] Οι επενδύσεις σε έργα ενεργειακής μετάβασης και βιώσιμης ανάπτυξης θα αυξάνονται σταδιακά τα επόμενα χρόνια, υποστηρίζοντας την πραγματοποίηση των στόχων μας για βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του Ομίλου κατά 50% μέσα στην τρέχουσα δεκαετία […]» σχολίασε ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, Ανδρέας Σιάμισιης.

Κύρια σημεία των αποτελεσμάτων Δ’ Τριμήνου / Έτους 2020 για τις επιμέρους επιχειρηματικές δραστηριότητες, αναφέρονται πιο κάτω:

Διύλιση, εφοδιασμός και εμπορία

Το Δ’ Τρίμηνο 2020, τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA του κλάδου Διύλισης, Εφοδιασμού και Πωλήσεων ανήλθαν στα €43 εκατ. (-43%).

Η παραγωγή ανήλθε στους 3 εκατ. τόνους (-5%) και οι πωλήσεις σε 3,2 εκατ. τόνους (-8%), ενώ για το σύνολο του έτους στους 13,8 και 14,4 εκατ. τόνους αντίστοιχα.

Το συνολικό τελικό περιθώριο διύλισης ΕΛΠΕ ανήλθε στα 6,6 δολ. ανά βαρέλι στο Δ’ Τρίμηνο 2020, διατηρώντας σημαντική υπεραπόδοση έναντι των ενδεικτικών περιθωρίων.

Πετροχημικά

Τα Συγκρίσιμα EBITDA ανήλθαν στα €10 εκατ. (-49%) στο Δ’ Τρίμηνο 2020, καθώς η μειωμένη παραγωγή προπυλενίου, λόγω της συντήρησης της μονάδας splitter στον Ασπρόπυργο, επηρέασε αρνητικά την κερδοφορία.

Εμπορία

Στην Εγχώρια Εμπορία η εφαρμογή του δεύτερου lockdown στην Ελλάδα, σε συνδυασμό με τη συνεχιζόμενη υποχώρηση στην αγορά αδασμολόγητων καυσίμων, οδήγησε σε χαμηλότερους όγκους, ωστόσο οι λειτουργικές επιδόσεις και η διαχείριση του κόστους διατήρησαν την κερδοφορία του τέταρτου τριμήνου στα ίδια επίπεδα με πέρσι, με το Συγκρίσιμο EBITDA Δ’ Τριμήνου στα €10 εκατ. και συνολικά το 2020 στα €38 εκατ. (-49%).

Στη Διεθνή Εμπορία, η ασθενέστερη ζήτηση σε όλες τις χώρες, αντισταθμίστηκε από τη βελτιωμένη λειτουργία που περιόρισε τη μείωση της κερδοφορίας, με αποτέλεσμα το Συγκρίσιμο EBITDA Δ’ Τριμήνου να ανέλθει στα €16 εκατ. (-3%), οδηγώντας το αντίστοιχο αποτέλεσμα για το 2020 στα €59 εκατ. (-8%).

Συμμετοχές

Η συνεισφορά της ΔΕΠΑ και των θυγατρικών της εταιρειών στα ενοποιημένα Καθαρά Κέρδη του Ομίλου για το 2020, ανήλθε στα €21 εκατ.

Το EBITDA της Elpedison διαμορφώθηκε στα €44 εκατ. για το 2020, καταγράφοντας σημαντική αύξηση σε σχέση με πέρυσι λόγω αυξημένης παραγωγής, καθώς και μειωμένου κόστους τροφοδοσίας.

Διαβάστε επίσης:

Ποιοι είναι οι 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ

Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ: 110 χρόνια κοινωνικής προσφοράς, δημιουργίας και πρωτοπορίας με τη Βιώσιμη Ανάπτυξη στο επίκεντρο

Ο ΤΙΤΑΝας του τσιμέντου με το «πράσινο πρόσωπο»

ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή: Το deal με την Ocean Winds για ανάπτυξη θαλάσσιων αιολικών πάρκων στην Ελλάδα

Διαβάστε επίσης...