Connect with us

Hi, what are you looking for?

Επιχειρήσεις

ΔΕΣΦΑ: «Πράσινο» επενδυτικό ντελίριο 540 εκατ. σε υποδομές – Νέα εποχή και μετάβαση σε βιώσιμο ενεργειακό μέλλον

 

Σε νέα εποχή εισήλθε ο ΔΕΣΦΑ, μέσα από ένα σχέδιο επενδύσεων και επιχειρηματικού μετασχηματισμού για τα επόμενα χρόνια, με σκοπό να αποτελέσει κινητήρια δύναμη για ένα βιώσιμο ενεργειακό μέλλον και κομβικό παράγοντα στην ανάπτυξη μιας ρευστής αγοράς φυσικού αερίου και στην εθνική προσπάθεια για τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Στην κατεύθυνση αυτή, ο ΔΕΣΦΑ υλοποιεί επενδυτικό πρόγραμμα άνω των 540 εκατ. ευρώ, το οποίο περιλαμβάνει 48 έργα, με υψηλή προστιθέμενη αξία για την περιφερειακή ανάπτυξη και την ελληνική οικονομία συνολικά.

Τι περιλαμβάνει το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο του ΔΕΣΦΑ

Το Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΕΣΦΑ για την περίοδο 2021-2030, όπως έχει εγκριθεί από τη ΡΑΕ, εμπεριέχει σημαντικές επενδύσεις σε υποδομές που αναβαθμίζουν και επεκτείνουν το σύστημα σε νέες περιοχές και αγορές, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη διαφοροποίηση των πηγών προμήθειας και την ασφάλεια εφοδιασμού της χώρας και της ευρύτερης περιοχής.

Στο επίκεντρο του Προγράμματος βρίσκονται έργα που πρόκειται να συμβάλουν αποφασιστικά στην επίτευξη των στόχων του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) για την απεξάρτηση από τον άνθρακα, προετοιμάζοντας παράλληλα το σύστημα για τη μεταφορά και αποθήκευση υδρογόνου, καθώς και άλλων ανανεώσιμων αερίων στο μέλλον.

Στα έργα αυτά ξεχωρίζει η ανάπτυξη νέων αγωγών Υψηλής Πίεσης στη Δυτική Μακεδονία και την περιοχή της Πάτρας, δύο νέα εθνικά αναπτυξιακά έργα στρατηγικής σημασίας, που θα επιτρέψουν την τροφοδοσία πλήθους νέων περιοχών και αγορών με φυσικό αέριο. Τα έργα αυτά επιβεβαιώνουν τον κομβικό ρόλο των υποδομών φυσικού αερίου για την ενεργειακή μετάβαση, συμβάλλοντας καθοριστικά στην επίτευξη των εθνικών στόχων για την απολιγνιτοποίηση, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του ΕΣΕΚ και του Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης των λιγνιτικών περιοχών.

Παράλληλα, επενδύοντας στις δυνατότητες του Τερματικού Σταθμού LNG της Ρεβυθούσας, ο ΔΕΣΦΑ αναπτύσσει μια σειρά εγκαταστάσεων Small Scale LNG, όπως ο Πιλοτικός Σταθμός Φόρτωσης Βυτιοφόρων LNG (LNG Truck Loading) και η νέα προβλήτα Small Scale LNG (Small Scale LNG Jetty), έργα που «ξεκλειδώνουν» την πρόσβαση στο φυσικό αέριο σε χρήστες περιοχών που βρίσκονται εκτός δικτύου, προωθώντας παράλληλα τη χρήση του LNG ως καυσίμου στη ναυτιλία, με σημαντικά περιβαλλοντικά οφέλη για τον κλάδο. Με την ολοκλήρωση των συγκεκριμένων έργων, ο ΔΕΣΦΑ φιλοδοξεί να εγκαινιάσει μία νέα εποχή Small Scale LNG για την Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, καθιστώντας τη χώρα μας κομβικό σημείο ανεφοδιασμού και διανομής για την ευρύτερη περιοχή.

Σημαντικό ρόλο στο Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΕΣΦΑ για την περίοδο 2021-2030 καταλαμβάνει, επίσης, μια σειρά έργων τα οποία θα αυξήσουν τη δυνατότητα εισροής, ενισχύοντας έτσι την ευελιξία και την αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος και την ασφάλεια εφοδιασμού. Στα ανωτέρω έργα συμπεριλαμβάνονται η Αναβάθμιση του Σταθμού Συμπίεσης στη Νέα Μεσήμβρια, καθώς και η κατασκευή νέων Σταθμών Συμπίεσης στην Αμπέλια και στους Κήπους και Ρυθμιστικού Σταθμού στην Κομοτηνή.

Επιπλέον, ο ΔΕΣΦΑ αναπτύσσει καινοτόμα προϊόντα και εφαρμόζει διαφανείς και αμερόληπτες διαδικασίες για την πρόσβαση τρίτων (Third-Party Access – TPA), ενισχύοντας έτσι τη ρευστότητα της ελληνικής και της περιφερειακής αγοράς φυσικού αερίου. Για τον σκοπό αυτό, συνεργάζεται στενά με το Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας (ΕΧΕ) για τη δημιουργία μιας πλατφόρμας συναλλαγών για το φυσικό αέριο, η οποία θα αρχίσει να λειτουργεί έως τα μέσα του επόμενου φθινοπώρου και θα επιτρέψει τις ανώνυμες συναλλαγές φυσικού αερίου προς όφελος των τελικών καταναλωτών.

Μερίδιο 20% στην Gastrade για το FSRU Αλεξανδρούπολης

Mετά από ένα επιτυχημένο δεσμευτικό market test, ο ΔΕΣΦΑ έλαβε θετική απόφαση για την απόκτηση μεριδίου 20% στην Gastrade για το FSRU Αλεξανδρούπολης.

Παράλληλα, από τον Απρίλιο του 2021 και για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών, ο ΔΕΣΦΑ έχει αναλάβει την παροχή υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης σε έναν από τους μεγαλύτερους τερματικούς σταθμούς LNG παγκοσμίως – το LNGI (Liquefied Natural Gas Import), του νέου τερματικού σταθμού LNG της κρατικής εταιρείας του Κουβέιτ, KIPIC.

Υπενθυμίζεται πως από τον Δεκέμβριο του 2018, ο ΔΕΣΦΑ είναι επίσης υπεύθυνος για τη συντήρηση του ελληνικού τμήματος του αγωγού ΤΑΡ, μήκους 550 χλμ.

«Πράσινες» επενδύσεις

Στον πορεία προς την κλιματική ουδετερότητα, ο ΔΕΣΦΑ επενδύει στην ανάπτυξη νέων τεχνικών και επιχειρησιακών δυνατοτήτων για την ταχύτερη μετάβαση σε μία πιο καθαρή και βιώσιμη ενέργεια, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην προώθηση της υιοθέτησης του υδρογόνου και του βιομεθανίου, μέσω της συμμετοχής του σε πλήθος εγχώριων και διεθνών σχετικών πρωτοβουλιών.

Με τη συμμετοχή του στο έργο “White Dragon“, το οποίο προγραμματίζεται με επίκεντρο την περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, ο ΔΕΣΦΑ επενδύει στο δίκτυό του, προκειμένου αυτό να καταστεί 100% έτοιμο για τη μεταφορά και αποθήκευση υδρογόνου και ενδεχομένως άλλων ανανεώσιμων αερίων στο μέλλον, με την ανάλογη προετοιμασία και προσαρμογή του. Επιπλέον, συμμετέχει, μαζί με άλλους δώδεκα (12) Ευρωπαίους Διαχειριστές Συστημάτων Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (TSOs) στην πρωτοβουλία European Hydrogen Backbone (EHB), η οποία μοιράζεται το όραμα για τη δημιουργία ενός δικτύου αγωγών υδρογόνου μήκους περίπου 40.000 χλμ. σε 21 χώρες έως το 2040.

Ρόλο-κλειδί για τη μετάβαση του ΔΕΣΦΑ στη νέα εποχή κατέχει ο επιχειρησιακός μετασχηματισμός της εταιρείας. Από το 2019 μέχρι σήμερα, έχουν αναπτυχθεί πάνω από 20 προγράμματα ψηφιακού μετασχηματισμού για την αναβάθμιση και την εγκατάσταση νέων υποδομών και λειτουργιών, ύψους €8 εκατ. για την υποστήριξη της επιχειρησιακής του λειτουργίας. Ακόμη, ολοκληρώνονται οι διαπραγματεύσεις για την έκδοση ομολογιακού δανείου, ύψους €400 εκατ. από τέσσερις μεγάλες ελληνικές τράπεζες. Η συμφωνία αυτή επισφραγίζει την εμπιστοσύνη που δείχνει το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, επιτρέποντας στον ΔΕΣΦΑ να υλοποιήσει το μακροπρόθεσμο επενδυτικό του πλάνο.

Κοινωνικό αποτύπωμα

Τέλος, με την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη σταθερά στο επίκεντρο της δραστηριότητάς του, κατά τη διάρκεια του 2020 και εξαιτίας της πανδημίας, ο ΔΕΣΦΑ διέθεσε το 70% του σχετικού προϋπολογισμού του για δωρεές που σχετίζονται με τον COVID, ενώ το υπόλοιπο 30% διατέθηκε για την υποστήριξη τοπικών κοινοτήτων, οργανισμών, ΜΚΟ και παγκοσμίου φήμης αθλητών.

Η CEO του ΔΕΣΦΑ, Maria Rita Galli, δήλωσε σχετικά: «Ως αξιόπιστος περιφερειακός εταίρος, ο ΔΕΣΦΑ τοποθετεί την Ελλάδα στην καρδιά των ενεργειακών εξελίξεων, ξεχωρίζοντας ως κοινός παρονομαστής σε έργα που ανοίγουν νέους δρόμους για την ενέργεια στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Επενδύοντας στην καινοτομία και σε υποδομές έτοιμες για το αύριο, ο ΔΕΣΦΑ διεκδικεί ηγετικό ρόλο στη μετάβαση σε μία νέα εποχή, με όραμά την ασφαλή και βιώσιμη διαχείριση ενός τεχνολογικά προηγμένου δικτύου μεταφοράς και αποθήκευσης καθαρής, αξιόπιστης και οικονομικά προσιτής ενέργειας αερίου, στην πορεία προς ένα μέλλον μηδενικού άνθρακα».

Διαβάστε επίσης:

Deal της AEGEAN με τη Volotea – Τι περιλαμβάνει

Σκρέκας: Θέλουμε η ΔΕΗ να μετατραπεί σε εθνικό πρωταθλητή – 2 δισ. η χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας

Αλέξανδρος Μιχαηλίδης (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ): Έρχεται ισχυρό «κύμα» επενδύσεων και στις κατασκευαστικές εταιρείες

Ποιοι είναι οι 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ

Διαβάστε επίσης...