Connect with us

Hi, what are you looking for?

Επιχειρήσεις

ΔΕΗ: Το ολικό turnaround και το «πράσινο» στοίχημα

 

Του Κώστα Νούση

Δεν πάει αρκετός καιρός από τότε που η αγορά συζητούσε για τις παθογένειες της ΔΕΗ, την άσχημη χρηματοοικονομική της κατάσταση, ώσπου, η εταιρεία κατάφερε το απόλυτο turnaround story, καταγράφοντας ένα κερδοφόρο 12μηνο, ενώ προετοιμάζεται για το επόμενο μεγάλο και «πράσινο» στοίχημα.

Το νέο business plan το οποίο παρουσίασε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Γιώργος Στάσσης σε 200 επενδυτές και αναλυτές, ανάμεσά τους εκπρόσωποι από 25 funds, δείχνει την αλλαγή πλεύσης της άλλοτε ζημιογόνου επιχείρησης, με επενδύσεις 3,4 δισ. ευρώ έως το 2023 προκειμένου να αποκτήσει τη θέση που της αρμόζει, με καινοτόμα έργα στην αγορά Ανανεώσιμων, τα δίκτυα και τις τηλεπικοινωνίες.

Το «πράσινο» πλάνο του διευθύνοντος συμβούλου για την επόμενη τριετία, περιλαμβάνει την επέκταση στις AΠE με στόχο ένα μερίδιο 20% και ισχύ άνω του 1 GW, τον ψηφιακό μετασχηματισμό της επιχείρησης, τα πλάνα ανάπτυξης στην ηλεκτροκίνηση καθώς και η είσοδος στις τηλεπικοινωνίες, με όχημα το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ.

Η λιγνιτική παραγωγή, οι επενδύσεις σε ΑΠΕ, τα δίκτυα και οι τηλεπικοινωνίες

Ο δραστικός περιορισμός της λιγνιτικής παραγωγής μέχρι το 2023 θα περιορίσει τις ζημιές της επιχείρησης κατά 200 εκατ. ευρώ, ενώ άλλα 130 εκατ. ευρώ αναμένονται από τον περιορισμό του κόστους του φυσικού αερίου και τη βελτίωση της αποδοτικότητας των λοιπών συμβατικών μονάδων. Το 2021 σύμφωνα με τον προγραμματισμό θα σβήσουν οι μονάδες 3 και 4 της Καρδιάς και η 3 της Μεγαλόπολης ενώ ακολουθούν το 2022 οι μονάδες 1-4 του Αγ. Δημητρίου και το 2023 οι Αγ. Δημήτριος 5, η Μελίτη και η Μεγαλόπολη 4 (συνολικά 3.400 μεγαβάτ).

Παράλληλα, στον κλάδο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αξιοποιώντας και επιχειρηματικές συνεργασίες, στοχεύει σε συνολική ισχύ 1.500 μεγαβάτ από 170 σήμερα.

Από την άλλη, οι επενδύσεις στα δίκτυα θα φθάσουν στο 1,6 δισ. ευρώ για τον εκσυγχρονισμό του δικτύου διανομής, μείωση των ρευματοκλοπών και των απωλειών, εγκατάσταση έξυπνων μετρητών και αύξηση της δυνατότητας υποδοχής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Στις τηλεπικοινωνίες, εξετάζεται ανάπτυξη πλατφόρμας «fiber to the home» με βάση τις υπάρχουσες υποδομές της επιχείρησης που επιτρέπουν τη μείωση του κόστους της επένδυσης για την παροχή συνδέσεων υψηλής ταχύτητας σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Η Βιώσιμη Ανάπτυξη

Στρατηγικός στόχος της ΔΕΗ είναι να εξασφαλίσει τη βιώσιμη λειτουργία και ανάπτυξή της, παρέχοντας στους πελάτες της ολοκληρωμένες, καινοτόμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες και προϊόντα, στους εργαζομένους άριστο εργασιακό περιβάλλον, στους προμηθευτές και συνεργάτες της σχέσεις αμοιβαίου οφέλους, στους μετόχους δημιουργία νέων οικονομικών αξιών, στο περιβάλλον σεβασμό και προστασία και στην κοινωνία οικονομική ανάπτυξη και κοινωνική ευημερία.

Μάλιστα, για την επίτευξη του στρατηγικού της στόχου, η ΔΕΗ δεσμεύεται για τη συνεχή προσπάθεια βελτίωσης της οικονομικής, περιβαλλοντικής και κοινωνικής της επίδοσης.

Για το σκοπό αυτό η ΔΕΗ επιδιώκει τη μακροχρόνια ενίσχυση της οικονομικής της αξίας, μέσω της ορθής εταιρικής διακυβέρνησης, ενεργώντας με τη μέγιστη δυνατή διαφάνεια σε όλες τις διαδικασίες και ενέργειες των οργάνων της.

Η Διοίκηση της Εταιρείας συμμετέχει στην αναγνώριση των κινδύνων και ουσιαστικών θεμάτων βιώσιμης ανάπτυξης, με στόχο την έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπισή τους, η δε Διεύθυνση Στρατηγικής είναι υπεύθυνη για το σχεδιασμό, το συντονισμό, την παρακολούθηση και τη δημοσιοποίηση των ενεργειών βιώσιμης ανάπτυξης της Εταιρείας.

Η περιβαλλοντική στρατηγική

Η περιβαλλοντική στρατηγική της ΔΕΗ είναι εναρμονισμένη με τους στόχους της ενεργειακής πολιτικής της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2020 (οι στόχοι για το 2020 είναι 20% παραγωγή από ΑΠΕ, 20% εξοικονόμηση ενέργειας και 20% μείωση των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου), τις θεσμικές παρεμβάσεις για την κλιματική αλλαγή και την προστασία του περιβάλλοντος.

Για την εφαρμογή της στρατηγικής της η Εταιρεία έχει θεσπίσει και επικαιροποιεί Περιβαλλοντικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, η υλοποίηση του οποίου έχει ανατεθεί στις οργανωτικές μονάδες που έχουν ως αντικείμενο τη διαχείριση του περιβάλλοντος. Για την επίτευξη της συνεχούς βελτίωσης της περιβαλλοντικής της επίδοσης, η ΔΕΗ αναπτύσσει Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και προβαίνει στην πιστοποίηση των εγκαταστάσεών της.

Εφαρμόζει υπεύθυνες πρακτικές διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού της και μεριμνά για τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου εργασιακού περιβάλλοντος ίσων ευκαιριών. Δεσμεύεται για τη διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων της, με την εφαρμογή αντίστοιχων Συστημάτων Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία, και με την πραγματοποίηση σχετικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Η ΔΕΗ, τόσο στον τρόπο λειτουργίας της, όσο και στην επιλογή των προμηθευτών και συνεργατών της, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποφυγή και την πάταξη της διαφθοράς. Επιπλέον, υπεραμύνεται της προστασίας των ανθρώπινων δικαιωμάτων και έμπρακτα αντιτίθεται στην παιδική, εξαναγκασμένη και υποχρεωτική εργασία, καθώς και σε κάθε είδους διακρίσεις.

Η ολοκληρωμένη αντιμετώπιση της λειτουργίας της ΔΕΗ σύμφωνα με την παρούσα πολιτική συμβάλλει τόσο στην υπεύθυνη αντιμετώπιση περιβαλλοντικών και κοινωνικών ζητημάτων, όσο και στην ενίσχυση της οικονομικής αξίας της Εταιρείας.

Διαβάστε επίσης...